Kierowcy

Winiety/opłaty drogowe

W Austrii istnieją trzy systemy opłat drogowych umożliwiających korzystanie z sieci dróg wysokiej klasy (autostrady i drogi szybkiego ruchu): Pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t objęte są systemem winiet oraz opłat dodatkowych. Pojazdy powyżej 3,5 t objęte są systemem GO-Box.

 

Winiety (dla wszystkich pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t włącznie)

Łączna długość dróg, na których obowiązują winiety, przekracza 2000 km. Ceny winiet wynoszą obecnie:

10-dniowa (ważna od godz. 0:00 w dniu wystawienia do godz. 24:00 dziewiątego kolejnego dnia):

 • Kategoria A (pojazdy jednośladowe): 5,10 €
 • Kategoria B (samochody osobowe i ciężarowe o dop. masie całkowitej do 3,5 t włącznie): 8,80 €

2-miesięczna (ważna dwa miesiące od dnia wystawienia):

 • Kategoria A: 12,90 €
 • Kategoria B: 25,70 €

Roczna (ważna od 1 grudnia poprzedniego roku do 31 stycznia następnego roku):

 • Kategoria A: 34.10 €
 • Kategoria B: 85,70 €

Winiety są dostępne w  ok. 6000 punktach sprzedaży w kraju i za granicą, m.in. w automobilklubach (ARBÖ, ÖAMTC i PZM), na stacjach benzynowych oraz w głównych punktach pobierania opłat drogowych na odcinkach objętych opłatami dodatkowymi.

W przypadku przyłapania na jeździe po austriackiej autostradzie bez winiety, należy niezwłocznie zapłacić 120 euro za tzw. winietę zastępczą. Nieuiszczenie tej opłaty na miejscu grozi karą w wysokości od 300 do 3.000 euro.

Należy dobrze przechowywać dolną część winiety.

Folia z numerem seryjnym jest potwierdzeniem zakupu. W przypadku pęknięcia przedniej szyby, np. poprzez uderzenie kamieniem, służy ona – dodatkowo do innych potrzebnych dokumentów – do wymiany starej winiety w punkcie ÖAMTC lub do zwrotu kosztów winiety przez ASFINAG.

Wpływy ze sprzedaży winiet i opłat dodatkowych oraz innych opłat z nimi związanych (np. mandaty i kary administracyjne) są niemal wyłącznie przeznaczane na budowę i rozbudowę, utrzymanie i remonty sieci dróg wysokiej klasy.

 

Opłaty dodatkowe (dla wszystkich pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t włącznie)

W Austrii istnieje kilka odcinków drogowych, które ze względu na wysokie koszty ich budowy, utrzymania i remontu zostały objęte dodatkowym systemem opłat drogowych. Za korzystanie z tych odcinków nadal pobierane są opłaty dodatkowe. Opłaty te dotyczą głównie tuneli i mostów, łączna długość dróg, na któych obowiązują opłaty dodatkowe, wynosi ok. 150 km.

Do wspomnianych dróg należą odcinki trasy A 9 (autostrada Pyhrn), A 10 (autostrada Tauern), A 11 (autostrada Karawanken) i S 16 (droga ekspresowa Arlberg) oraz cała A 13 (autostrada Brenner).

Opłaty dodatkowe mogą być uiszczane bezpośrednio w punkcie poboru opłat lub za pomocą uprzednio zakupionej karty opłaty drogowej do odczytu video (odczyt automatyczny). Więcej informacji o działaniu tej karty znajduje się na stronie http://www.vignette.at/toll/special-and-videotoll (angielska i niemiecka wersja językowa). 

 

Opłaty drogowe zależne od liczby przejechanych kilometrów (GO-Box; dla wszystkich pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t)

Pojazdy ciężarowe, autobusy i ciężkie samochody kempingowe muszą w celu skorzystania z austriackich autostrad i tras szybkiego ruchu uiścić odpowiednią opłatę drogową.

Od 1.1.2004 r. wszystkie pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t muszą być wyposażone w  elektroniczne urządzenie poboru opłat, tzw. GO-Box. Poprzez sygnał mikrofalowy GO-Box rejestruje każdy przejazd pod bramką ustawioną nad autostradami i drogami objętymi opłatami drogowymi.

Montaż urządzenia GO-Box jest prosty i każdy kierowca bez problemu może szybko je zamontować w pojeździe. Opłaty naliczane są elektronicznie; uiszcza się je w systemie pre-pay (GO-Box naładowany wcześniej impulsami o konkretnej wartości) lub w systemie post-pay (suma ściągana jest z konta za pomocą karty debetowej lub kredytowej).

Więcej o systemie go-box:

https://www.go-maut.at/portal/faces/pages/common/portal.xhtml (niemiecka wersja językowa)

https://www.go-maut.at/portal/faces/pages/common/portal.xhtml (polska wersja językowa)

www.go-maut.at/mautsystem

 

Rejestracja pojazdów

Rejestracja samochodów i motocykli dokonywana jest w Austrii za pomocą ubezpieczenia.

Zanim zarejestrują Państwo swój pojazd w punkcie ds. rejestracji pojazdów danego towarzystwa ubezpieczeniowego, muszą Państwo zawrzeć obowiązkowe ubezpieczenie OC.  Dokładne informacje dotyczące importu pojazdów, typizacji, rejestracji tablic rejestracyjnych i wielu innych znajdzie Państwo na stronie: HELP.gv.at.

 

Opłata związana ze stopniem zużycia pojazdu (NOVA)

Co to jest NOVA?

NOVA jest jednorazową opłatą zależną od stopnia emisji dwutlenku węgla (CO2) w przypadku samochodów osobowych i kombi lub od pojemności skokowej w przypadku motocykli. Opłatę nalicza się procentowo od wartości pojazdu (wartość netto).

Opłatę NOVA należy uiścić, gdy:

klientowi w Austrii dostarczany jest nowy samochód osobowy ew. kombi (także samochód kempingowy) lub motocykl albo, gdy pojazd jest po raz pierwszy rejestrowany w Austrii. Opłatę odprowadza się wtedy do urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania.

 

Orzeczenie badania technicznego (naklejka)

Pierwsze orzeczenie badania technicznego pojazdu zgodnie z §57a austriackiej ustawy o pojazdach mechanicznych jest konieczne dla pojazdów mechanicznych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t (samochody, samochody kempingowe, przyczepy):

 • trzy lata od pierwszej rejestracji (nowe pojazdy)
 • dwa lata po pierwszym przeglądzie
 • rok po drugim przeglądzie
 • co roku po każdym kolejnym przeglądzie

Do wykonywania przeglądów są uprawnione kluby (np. ARBÖ, ÖAMTC, VCÖ), warsztaty samochodowe i mechanicy.

 

Wyrejestrowanie pojazdu

Wyrejestrowania pojazdu dokonuje się w punkcie ds. rejestracji pojazdów danego towarzystwa ubezpieczeniowego, właściwym  dla miejsca zamieszkania. Z wyrejestrowaniem nie wiążą się żadne opłaty.

 • Adnotację o wyrejestrowaniu pojazdu wpisuje się do karty pojazdu/ zezwolenia na nietypowy w Austrii model pojazdu/ potwierdzenia rejestracji.
 • Po wyrejestrowaniu pojazdu punkt ds. rejestracji pojazdów zatrzymuje obie części dowodu rejestracyjnego.
 • Punkt ds. rejestracji pojazdów zatrzymuje również tablice rejestracyjne wyrejestrowanego pojazdu.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronach internetowych spółki ASFINAG, systemu GO-Box i automobilklubów ÖAMTC, ARBÖ oraz PZM.