Praca

Obywatele Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG, do którego należą kraje UE, Norwegia, Islandia i Liechtenstein) mogą pracować w Austrii.

Konsulat Austrii w Lublinie nie pomaga w poszukiwaniu pracy w Austrii.

Szczegółowe informacje znajdują się m.in. na stronach Federalnego Ministerstwa Pracy, Polityki Społecznej i Ochrony Konsumenta, austriackiego urzędu pracy (AMS), na europejskim portalu o pracy EURES ,  oraz na stronie www.help.gv.at (elektroniczny przewodnik urzędowy), a także Ambasady Rzeczpospolitej Polski w Wiedniu.

Za pomocą czerwono-biało-czerwonej karty Austria wprowadziła nowy, elastyczny system imigracyjny, umożliwiający wykwalifikowanym pracownikom z krajów trzecich i ich rodzinom długoterminową imigrację do Austrii.

Wszelkie istotne informacje na temat karty jak również wymogi dotyczące pracy i osiedlenia się oraz obszerny opis warunków życia i pracy w Austrii, zostały opublikowane na stronie platformy migracyjnej rządu Austrii.

Uznanie kwalifikacji zdobytych za granicą:  ponieważ kwestie formalnego uznania w Austrii są bardzo kompleksowe, szczegółowe informacje udostępnione są w broszurze Anerkennungs-ABC (http://www.bmeia.gv.at/integration/berufsanerkennung/)  oraz na stronie Berufsanerkennung (http://www.berufsanerkennung.at/).

Wiedeńska Agencja Gospodarcza (Vienna Business Agency) oferuje broszurę informacyjną dotyczącą pracy i osiedlenia się w Austrii dla ekspatriantów.