Fundusz AÖ-Fonds

Obywatele austriaccy przebywający za granicą, którzy potrzebują pomocy socjalnej, mają możliwość złożenia wniosku o wsparcie z funduszu wspierającego obywateli austriackich przebywających za granicą („AÖ-Fonds”). Jeżeli sami są Państwo w takiej sytuacji albo znają Państwo kogoś, kto mógłby potrzebować wsparcia, prosimy o zwrócenie się do Konsulatu. Dalsze informacje oraz wniosek są dostępne na stronie AuslandsösterreicherInnen-Website Federalnego Ministerstwa Spraw Europejskich i Międzynarodowych.