Konsulat

Zakres kompetencji Konsulatu Austrii w Lublinie

 

Sprawy obywatelskie

Konsulat Austrii w Lublinie wspiera obywateli Austrii przebywających na terenie województwa lubelskiego oraz udziela im pomocy w zakresie spraw bieżących, doraźnych, występujących w okresie pobytu w Polsce m. in. aresztowań i spraw karnych zgłoszonych przez policję, czy ewentualnej pomocy prawnej. Dla obywateli polskich Konsulat Austrii w Lublinie jest placówką przedstawicielską tego kraju w zakresie administracyjnym, który obejmuje m.in.:

  • poświadczenie zgodności odpisu względnie kopii:

Konsulat poświadcza zgodność odpisu lub kopii, przy czym dotyczy to dokumentów austriackich, które mają zostać wykorzystane w Polsce.

  • poświadczenia podpisów:

Konsulat poświadcza podpis osób fizycznych, o ile dany dokument przeznaczony jest do wykorzystania w Austrii lub jeśli wnioskodawcą jest obywatel austriacki lub austriacka osoba prawna (w szczególności firmy, które mają swoją siedzibę w Austrii albo przynajmniej większościowo stanowią własność austriacką).

  • potwierdzanie zaświadczeń oraz innych dokumentów wymaganych przez urzędy austriackie (emeryci, renciści, pracownicy przymusowi, członkowie rodzin austriackich, pozostałe uprawnione osoby);
  • telefoniczna pomoc informacyjna i interwencyjna.

 

Kultura i turystyka

Konsulat Austrii w Lublinie wspiera przedsięwzięcia związane z promocją kultury austriackiej w województwie lubelskim, w tym turystyki.

  • obejmuje patronatami wydarzenia kulturalne i imprezy turystyczne,
  • inicjuje imprezy własne (organizacja i współorganizacja).

 

Gospodarka

Konsulat Austrii w Lublinie wspiera współpracę gospodarczą obecnych na rynku polskim inwestorów austriackich z firmami polskimi.

 

Współpraca uczelni i instytucji

Konsulat Austrii w Lublinie wspiera realizację projektów naukowych i edukacyjnych pomiędzy poszczególnymi uczelniami wyższymi, instytucjami i firmami obu państw.

 

Działalność reprezentacyjna Konsula Honorowego

Konsul Honorowy Austrii w Lublinie reprezentuje Republikę Austrii w trakcie wizyt oficjalnych, spotkań, konferencji, imprez kulturalnych itp.