Pobyt/Osiedlenie

Informacje dotyczące pobytu i osiedlenia w Austrii, zwłaszcza o wprowadzonej czerwono-biało-czerwonej karcie, znajdą Państwo pod następującymi linkami:

Informacje portalu HELP.gv.at na temat pobytu i wiz

Informacje ministerstwa spraw wewnętrznych na temat pobytu i osiedlenia

 

Platforma migracyjna rządu Austrii

Za pomocą czerwono-biało-czerwonej karty Austria wprowadziła nowy, elastyczny system imigracyjny, umożliwiający wykwalifikowanym pracownikom z krajów trzecich i ich rodzinom długoterminową imigrację do Austrii.

Wszelkie istotne informacje na temat karty jak również wymogi dotyczące pracy i osiedlenia się oraz obszerny opis warunków życia i pracy w Austrii, zostały opublikowane na stronie platformy migracyjnej rządu Austrii.

 

Przewodnik mobilności  dla artystów zagranicznych o sprawach wizowych, pobycie i pracy

Ministerstwo edukacji, sztuki i kultury we współpracy z innymi resortami przygotowało tzw. „Przewodnik mobilności dla artystów”, zawierający informacje na temat spraw wizowych, pobytu i przepisów rynku pracy dla artystów. Przewodnik umożliwia twórcom i organizatorom wydarzeń kulturalnych  przegląd  możliwości i wymagań związanych z mobilnością artystów.

http://www.artistmobility.at/

 

Obywatele polscy

Obywatele polscy, podobnie jak inni obywatele UE, mają prawo do swobodnego osiedlania się w Austrii.

Obywatele UE w zasadzie nie potrzebują żadnego dokumentu pobytu w Austrii. Warunkiem pobytu jest jednak wykazanie, że posiada się wystarczające środki na utrzymanie oraz zawarcie ubezpieczenia zdrowotnego.

Szczegółowe informacje odnośnie pobytu obywateli UE w Austrii znajdziecie Państwo pod poniższym linkiem na stronie help.gv.at: https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/12/Seite.120200.html

 

Obowiązek meldunkowy

Każdy, kto w Austrii zajmuje lub zwalnia kwaterę (na czas dłuższy niż 3 dni), ma obowiązek zameldować się lub wymeldować we właściwym urzędzie meldunkowym. Zakwaterowanie w hotelu, pensjonacie lub schronisku także należy zgłosić poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza.

Organami meldunkowymi są urzędy magistrackie w Wiedniu, a w innych krajach związkowych urzędy gminy lub magistraty.

Szczegółowe informacje odnośnie meldunku w Austrii znajdą Państwo na stronie help.gv.at:

https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/18-1/Seite.180201.html