Austriacy w Polsce

Informacje dotyczące kwestii obywatelstwa, wniosków o wydanie paszportów, uwierzytelniania zagranicznych dokumentów itp. znajdą Państwo – w jeyzku niemieckim – na stronach internetowych austriackiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, poradnika dla obywateli austriackich za granicą i w elektronicznym poradniku.
https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public

Numery alarmowe w Polsce:

Policja: (0048) 997
Straż pożarna: (0048) 998
Pogotowie ratunkowe: (0048) 999
Pomoc drogowa: (0048) 981
Europejski numer ratunkowy: 112
Międzynarodowa pomoc drogowa: (0048)-22-825 97 34

Pod numerem 05 01150 4411 (spoza terytorium Austrii: 0043-5 01150 4411) działa całodobowa jednostka dyżurna austriackiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Numer Ambasady Austrii w Warszawie dla nagłych przypadków konsularnych (działa poza godzinami pracy Ambasady): +48 601 579 808