Informacje konsularne

Konsulat, w ramach swoich możliwości, oferuje pomoc austriackim obywatelom i firmom chcącym inwestować we wschodniej Polsce. Wspiera działalność informacyjną i doradczą w zakresie turystyki.

Ułatwia współpracę kulturalną przez przedstawianie obrazu Republiki Austrii i jej osiągnięć kulturalnych, inicjowanie i pomoc w organizowaniu wystaw, pokazów filmowych, imprez artystycznych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych.

Konsul Honorowy udziela informacji na temat Republiki Austrii w celu kształtowania właściwego, zgodnego z polityką władz Republiki Austrii, wizerunku tego kraju.