Opłaty konsularne

Podstawę prawną dla wysokości opłat konsularnych stanowi Ustawa o opłatach konsularnych z 1992 r. Opłaty ulegają zmianie każdego miesiąca. Z związku z powyższym prosimy zwracać się bezpośrednio do Konsulatu w celu uzyskania aktualnych informacji.

Opłacie podlega wydanie zaświadczenia z rejestru karnego i poświadczenie autentyczności podpisu osoby prywatnej.

Wydanie poświadczenia życia do celów rent i emerytur nie podlega opłacie.