70-lecie Teatru Muzycznego w Lublinie

W tym roku Teatr Muzyczny w Lublinie obchodzi 70-lecie swojego istnienia. Patronat Honorowy nad obchodami i nad wystawionym z tej okazji spektaklem „Czarodziejski flet” Mozarta objął Konsul Honorowy Republiki Austrii w Lublinie Piotr Majchrzak.

Najnowsza premiera dzieła w Teatrze Muzycznym w Lublinie miała miejsce w dniu 14 października 2017 r. Konsul Honorowy Piotr Majchrzak wziął w niej udział. Lubelski spektakl wyreżyserowała Pani Maria Sartova, absolwentka Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Za kierownictwo muzyczne odpowiadał Pan Marcin Sompoliński.

„Czarodziejski flet” to jedna z najsłynniejszych oper, które wyszły spod pióra Wolfganga Amadeusza Mozarta, a także jedna z najczęściej wystawianych oper w ogóle. Pojawienie się tego dzieła w Lublinie cieszy tym bardziej, że w ubiegłym roku obchodziliśmy 260. rocznicę urodzin austriackiego kompozytora.

Przekazanie windy dla osób niepełnosprawnych ruchowo

W dniu 11 października 2017 r. w Konsulacie Austrii w Lublinie odbyło się uroczyste przekazanie windy samochodowej dla osób niepełnosprawnych ruchowo Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Poniatowej. Jest to wspólna inicjatywa Konsula Honorowego Rzeczypospolitej Polskiej w Graz Pana Manfreda Kainz oraz Konsula Honorowego Austrii w Lublinie Pana Piotra Majchrzaka.

Winda została przekazana w darze przez Konsula Manfreda Kainz. Z kolei koszty montażu, dokumentacji technicznej i homologacji pokrył Konsul Piotr Majchrzak. Stowarzyszenie zostało wybrane dzięki bliskiej i doskonałej współpracy z Lubelskim Urzędem Wojewódzkim. Szczególne podziękowania należy skierować w stronę Wicewojewody Lubelskiego Pana Roberta Gmitruczuka za jego osobiste zaangażowanie w projekt oraz w stronę Zastępcy Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie Pana Mariusza Kidaj.

Zamontowana platforma przyczyni się do znacznej poprawy codziennego funkcjonowania osób niepełnosprawnych ruchowo i ułatwi transport na zajęcia rehabilitacyjne.

Renowacja dwóch kolejnych cmentarzy wojennych

Minęło już ponad 10 lat od rozpoczęcia współpracy z Austriackim Czarnym Krzyżem i lokalnymi samorządami w zakresie renowacji cmentarzy z okresu I wojny światowej. W sumie od 2006 r. odnowiono i ponownie otwarto 23 cmentarze znajdujące się na terenie województwa lubelskiego. Także w tym roku udało się odnowić kolejne z nich. Tym razem mowa o dwóch nekropoliach zlokalizowanych w miejscowości Kolonia Kamień w gminie Łaziska oraz w miejscowości Osowa w gminie Hańsk.

28 września 2017 roku odbyła się uroczystość poświęcenia cmentarza w  miejscowości Kolonia Kamień. Udział w otwarciu cmentarza wziął Konsul Honorowy Republiki Austrii w Lublinie Pan Piotr Majchrzak. Renowacja cmentarza była możliwa dzięki wsparciu finansowemu Austriackiego Czarnego Krzyża (ÖSK), którego przedstawiciele byli obecni na uroczystości w następującym składzie: płk Dieter Allesch (Prezes Oddziału ÖSK w Styrii), inż. Peter Sixl (kurator ÖSK), Pan Helfried Grandl (kurator ÖSK). Szczególne podziękowania za ogromne zaangażowanie przy odnowieniu nekropolii należy skierować w stronę Wójta Gminy Łaziska Pana Romana Radzikowskiego, a także Lasów Państwowych na czele z Dyrektorem RDLP w Lublinie Panem Jerzym Sądel za wsparcie finansowe przedsięwzięcia. Oprócz poświęcenia cmentarza i złożenia wieńców pod pomnikiem ważną część uroczystości stanowiło również wręczenie odznaczeń Austriackiego Czarnego Krzyża. Wśród odznaczonych znalazły się następujące osoby: Pan Roman Radzikowski – Wójt Gminy Łaziska, Pan Radosław Dolak – Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego oraz Inwestycji, Pan Jerzy Sądel – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, Pan Waldemar Kuśmierczyk – Nadleśniczy w Nadleśnictwie Kraśnik.

Z kolei w dniu 29 września 2017 roku ponownie poświęcony i otwarty został cmentarz wojenny w miejscowości Osowa. Oprócz przedstawicieli Austriackiego Czarnego Krzyża i Konsula Republiki Austrii Pana Piotra Majchrzaka wśród znamienitych gości znalazł się m.in. Wicewojewoda Lubelski Pan Robert Gmitruczuk. Szczególne podziękowania za zaangażowanie w przedsięwzięcie należą się Wójtowi Gminy Hańsk Panu Markowi Kopieniakowi. Ogromną rolę w renowacji cmentarza odegrała także grupa rekonstrukcyjna na czele z Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji we Włodawie podinsp. Tomaszem Patrą oraz Panem Andrzejem Czarnackim. Wśród osób odznaczonych podczas uroczystości przez przedstawicieli Austriackiego Czarnego Krzyża znaleźli się tym samym: Wójt Gminy Pan Marek Kopieniak, Pan podinsp. Tomasz Patra oraz Pan Andrzej Czarnacki.

Po południu tego samego dnia delegacja Austriackiego Czarnego Krzyża udała się do Zamościa, by spotkać się z przedstawicielami Zamojskiego Oddziału Towarzystwa Polsko-Austriackiego oraz przedstawicielami Światowego Związku Żołnierzy AK. Rozmowy dotyczyły możliwości przyszłej współpracy. Wizyta w Zamościu stała się także okazją do wręczenia odznaczenia Austriackiego Czarnego Krzyża Panu Józefowi Łabie, który od dłuższego czasu aktywnie działa na rzecz opieki nad cmentarzami wojennymi.

VI Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej

W dniach 25–26 września 2017 r. po raz szósty w Lublinie odbył się Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej (KIEW). Wydarzenie stanowi platformę dialogu i wymiany doświadczeń środowisk nauki, kultury, edukacji, władz samorządowych i państwowych, twórców i decydentów z tej części kontynentu.

Na zaproszenie Urzędu Miasta Lublin Konsulat Republiki Austrii w Lublinie wraz z Lubelskim Parkiem Naukowo-Technologicznym został oficjalnym partnerem panelu dyskusyjnego „Przyszłość inteligentnych miast” w ramach linii programowej „Innowacje i Biznes”. Dyskusję poprowadził Prezes LPNT Pan Tomasz Małecki. Na zaproszenie Konsulatu Austrii w Lublinie oraz Urzędu Miasta Lublin w dyskusji panelowej wziął udział Radca Handlowy Ambasady Austrii w Polsce dr inż. Karl Schmidt, który przedstawił w głównej mierze doświadczenia i dobre praktyki takich miast jak Wiedeń i Graz. Wśród pozostałych uczestników dyskusji znaleźli się: Pan Sebastian Grabowski – Dyrektor Centrum Badawczo-Rozwojowego Orange Labs Polska S.A., Pan Michał Pukacz – Koordynator Polskiego Klastra Badań i Rozwoju Internetu Rzeczy, Pan Bartek Dominiak – Smart City blogger, Pan Robert Żyśko – Kierownik Referatu ds. Strategii i Analiz Społeczno-Gospodarczych Urzędu Miasta Lublin.

Ponadto, korzystając z gościnności Lubelskiego Centrum Konferencyjnego, Konsulat Austrii w Lublinie zorganizował w ramach KIEW spotkanie inaugurujące Austrian Business Circle przeznaczone dla przedstawicieli austriackich przedsiębiorstw działających na terytorium województwa lubelskiego. Gośćmi specjalnymi byli Radca Handlowy Ambasady Austrii dr inż. Karl Schmidt oraz Wicemarszałek WL dr Krzysztof Grabczuk. Ze strony Konsulatu Austrii uczestnikami byli: Konsul Honorowy Piotr Majchrzak oraz Pan Rafał Dudek. Pozostali uczestnicy to: Członkowie Zarządu Austria Juice Poland Sp. z.o.o. Pan Helmut Stöger oraz Pani Agnieszka Napadziuk-Mikulska, a także Dyrektor Oddziału Północ/Wschód Strabag Sp. z.o.o. Pani Monika Gołębiewska. Przybyłych przywitał Wicemarszałek WL dr Krzysztof Grabczuk oraz Dyrektor Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów UM Lublin dr Mariusz Sagan. Obecny był również Dyrektor Wydziału Projektów Nieinwestycyjnych UM Lublin Pan Krzysztof Łątka. Spotkanie stanowiło bezpośrednie nawiązanie do wizyty Ambasadora Republiki Austrii w Polsce J.E. dra Thomasa M. Buchsbauma w Lublinie w dniu 7 czerwca 2017 r., podczas której narodziła się idea cyklicznych spotkań w kręgu przedstawicieli austriackiego biznesu na Lubelszczyźnie.

70-lecie Teatru Muzycznego w Lublinie

W tym roku Teatr Muzyczny w Lublinie obchodzi 70-lecie swojego istnienia. Patronat Honorowy nad obchodami i nad wystawionym z tej okazji spektaklem „Czarodziejski flet” Mozarta objął Konsul Honorowy Republiki Austrii w Lublinie Piotr Majchrzak.

Najnowsza premiera dzieła w Teatrze Muzycznym w Lublinie miała miejsce w dniu 14 października 2017 r. Konsul Honorowy Piotr Majchrzak wziął w niej udział. Lubelski spektakl wyreżyserowała Pani Maria Sartova, absolwentka Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Za kierownictwo muzyczne odpowiadał Pan Marcin Sompoliński.

„Czarodziejski flet” to jedna z najsłynniejszych oper, które wyszły spod pióra Wolfganga Amadeusza Mozarta, a także jedna z najczęściej wystawianych oper w ogóle. Pojawienie się tego dzieła w Lublinie cieszy tym bardziej, że w ubiegłym roku obchodziliśmy 260. rocznicę urodzin austriackiego kompozytora.

Konsul Austrii na koncercie inaugurującym Stowarzyszenie wspierające młodych muzyków z Niemiec i Polski

W dniach 15–18 września 2017 odbyły się w Bremie polsko-niemieckie warsztaty muzyczne dla dzieci i młodzieży, których organizatorem było nowo powstałe Stowarzyszenie wspierające młodych muzyków z Niemiec i Polski (Förderverein für junge Musiker aus Deutschland und Polen e.V.). Cele stowarzyszenia założonego przez Jolantę i Macieja Ziemskich obejmują m.in. umożliwianie dalszego rozwoju muzycznego dzieciom i młodzieży, w tym wspieranie młodych niepełnosprawnych muzyków, oraz coroczna organizacja polsko-niemieckiego Festiwalu muzycznego w Bremie.

Zwieńczeniem tegorocznych warsztatów był uroczysty koncert w górnej sali ratusza bremeńskiego, na którym obecny był Konsul Honorowy Republiki Austrii w Lublinie Piotr Majchrzak. Oprócz Konsula Majchrzaka patronat nad projektem objęła Senator ds. finansów w Bremie Pani Karoline Linnert, Prezydent Miasta Gdańsk Pan Paweł Adamowicz oraz Konsulat Generalny RP w Hamburgu.

W warsztatach i koncercie, pierwotnie pomyślanych jako bilateralne, wziął udział również młody niewidomy muzyk z Austrii. Lukas, który uczy się gry na gitarze w szkole muzycznej w Kalsdorf bei Graz w kraju związkowym Styria, do Bremy przyjechał ze swoją nauczycielką Panią Petrą Schwarzl. W przyszłości organizatorzy planują przekształcić wydarzenie w projekt trójnarodowy, który mógłby odbywać się co roku w innym kraju.

W swoim przemówieniu Konsul Honorowy wyraził nadzieję, że z każdym kolejnym rokiem udział w warsztatach będzie brać coraz więcej Austriaków. Skierował również swoje serdeczne podziękowania do organizatorów i partnerów wydarzenia, podkreślając fakt, że ich „zapał do pracy i miłość do muzyki sprawiają, że nasze życie staje się kolorowe, urozmaicone i przede wszystkim ciekawe.”

Business Run po raz pierwszy w Lublinie

W niedzielę 3 września 2017 r. wystartowała szósta edycja Poland Business Run, największego tego rodzaju charytatywnego biegu biznesowego w Polsce. Celem przedsięwzięcia jest pomoc w sfinansowaniu nowoczesnych protez, rehabilitacji i pomocy psychologicznej dla osób po amputacji, a także promocja aktywnego stylu życia wśród szerokiego grona osób i integracja społeczności lokalnej z biznesem.

W tym roku uczestnicy wzięli udział w charytatywnej sztafecie w największych ośmiu miastach Polski, w tym po raz pierwszy w Lublinie. Tegoroczny lubelski bieg miał na celu pomoc w zakupie protezy nogi dla 18-letniego Mateusza Krzeszczyka spod Chełma. W niedzielne przedpołudnie przed lubelskim Centrum Konferencyjnym stawiło się ponad 80 pięcioosobowych drużyn, w tym przedstawiciele Konsulatu Austrii w Lublinie na czele z Konsulem Honorowym Piotrem Majchrzakiem, pracownicy Lubelskiej Akademii Rozwoju i przyjaciele obu instytucji. Podczas tegorocznej edycji biegu udało się zebrać ponad 40 tys. zł, co według wstępnych kalkulacji wystarczy na zakup protezy.

Koordynatorem lokalnym wydarzenia było Lubelskie Centrum Konferencyjne, a partnerami głównymi Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego oraz Urząd Miasta Lublin.

Pielgrzymka śladami C. i K. Monarchii

Coraz więcej Austriaków odwiedza Polskę i województwo lubelskie. Chodzi nie tylko o wizyty
o charakterze biznesowym, ale również o rosnącą liczbę turystów i osób zainteresowanych wspólną historią Austrii i Polski. W dniach 27 lipca – 3 sierpnia 2017 odbyła się pielgrzymka, w której uczestniczyła grupa 45 osób z parafii Sankt Martin i Neumarkt an der Ybbs w Austrii. Towarzyszył im proboszcz ks. Daniel Kostrzycki. Czytaj dalej

Ambasador Austrii z wizytą w Lublinie

W dniu 7 czerwca 2017 r. oficjalną wizytę w Lublinie złożył Ambasador Austrii w Polsce JE dr Thomas M. Buchsbaum. Podczas swojego pobytu w stolicy Lubelszczyzny Ambasador wziął udział w szeregu zaplanowanych spotkań i wydarzeń.

W pierwszej kolejności Ambasador Austrii oraz Konsul Honorowy Austrii w Lublinie Piotr Majchrzak wraz z dr hab. Wojciechem Gizickim z Katedry Stosunków Międzynarodowych KUL wzięli udział w spotkaniu z Prorektorem do spraw Administracji i Finansów KUL dr. hab. Pawłem Smoleniem, prof. KUL. Rozmawiano nie tylko o samej uczelni, lecz również o relacjach polsko-austriackich oraz roli Polski i Austrii w Europie i na świecie.

W dalszej części dnia na Wydziale Nauk Społecznych KUL odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Debaty Dyplomatyczne. Tym razem zaproszonym gościem był Ambasador Austrii w Polsce JE dr Thomas M. Buchsbaum. Celem Debat Dyplomatycznych jest przybliżenie wyzwań współczesnego świata i analiza możliwości działania różnych podmiotów zaangażowanych w te procesy. Wydarzenia są skierowane do studentów, pracowników szkół wyższych, ekspertów oraz wszystkich innych osób zainteresowanych tematyką międzynarodową. W skład Rady Patronackiej projektu wchodzą Ambasador Andrzej Jaroszyński (Przewodniczący), ks. prof. Stanisław Fel, Konsul Marian Cichosz, Konsul Jolanta Róża Kozłowska, Konsul Jacek Starościak oraz dr hab. Wojciech Gizicki, prof. KUL (Koordynator). Spotkanie z udziałem Ambasadora Buchsbauma zostało zorganizowane w języku angielskim i poprowadził je Konsul Honorowy Austrii w Lublinie Piotr Majchrzak. Zgodnie z wypracowanym modelem cyklu Debat Dyplomatycznych Ambasador Austrii wygłosił moderowany wykład otwarty na temat stosunków austriacko-polskich oraz wyzwań współczesnego świata. W dalszej kolejności nastąpiła dyskusja oraz pytania kierowane do zaproszonego gościa. Studenci politologii, socjologii, germanistyki i ekonomii KUL oraz lingwistyki stosowanej, germanistyki i politologii UMCS wykazali się imponującą wiedzą na temat współczesnych kierunków zmian geopolitycznych, zadając wiele inspirujących pytań i biorąc aktywny udział w dyskusji na zaproponowany temat.

Wczesnym popołudniem na lubelskim Starym Mieście odbył się natomiast uroczysty obiad, na który Ambasador Austrii zaprosił przedstawicieli przedsiębiorstw austriackich prowadzących działalność na terenie województwa lubelskiego. Tym samym oprócz Konsula Austrii Piotra Majchrzaka w obiedzie uczestniczyli: Pan Tomasz Jasielski – Managing Director w Mondi Dorohusk Sp. z o.o., Pan Sławomir Iwan – Kierownik Projektu w firmie Strabag Sp. z o.o., Pan Tomasz Gizicki – Dyrektor Tarasów Zamkowych, obiektu będącego własnością austriackiej firmy Immofinanz Group oraz Pan Paweł Garbacki – Dyrektor Przedstawicielstwa UNIQA w Lublinie.

Spotkanie było doskonałą okazją do zaprezentowania profilu działalności poszczególnych firm, także w kontekście ich aktywności na rynku międzynarodowym. Obiad miał na celu podsumowanie dotychczasowej współpracy przedsiębiorstw z Konsulatem Austrii w Lublinie, m.in. podczas zeszłorocznego otwarcia konsulatu, oraz zacieśnienie lub nawiązanie kooperacji w przyszłości. Ambasador Austrii wyraził swoje zadowolenie z inicjatyw podejmowanych dotychczas przez Konsula Majchrzaka i wyraził nadzieję na intensyfikację kontaktów przedstawicieli austriackich przedsiębiorstw z Konsulatem.