Wizyta w Akademii Dyplomatycznej w Wiedniu

W dniach 26-27 listopada 2023 r. delegacja Centrum Badań nad Dyplomacja KUL przebywała z wizytą w Akademii Dyplomatycznej Wiedniu.

W ramach przedmiotowego pobytu zorganizowano seminarium z udziałem kadry merytorycznej obydwu uczelni – na czele z Prorektor ds. Studentów, Doktorantów i Rozwoju dr hab. Beatą Piskorską, prof. KUL oraz Ambasadorem dr. Emilem Brixem – Dyrektorem Akademii Dyplomatycznej w Wiedniu. W trakcie seminarium Pani prof. Beata Piskorska oraz Pani dr Alicja Zyguła wygłosiły krótkie referaty nt. „Aktywności dyplomatycznej RP w ramach Partnerstwa Wschodniego”. Dr Emil Brix oraz Thomas Stölz – Dyrektor Departamentu Europy Południowo-Wschodniej austriackiego MSZ przedstawili natomiast w swoich wystąpieniach aktualną sytuację społeczno-polityczną na Półwyspie Bałkańskim oraz działania dyplomatyczne podejmowane przez Austrię w tym regionie. Po wygłoszeniu referatów odbyła się dyskusja, w której poza wyżej wskazanymi osobami udział wzięli m.in. Martina Schubert – Z-ca Dyrektora Akademii Dyplomatycznej w Wiedniu, Julia Hartmann – Akademia Dyplomatyczna w Wiedniu, Jolanta Róża Kozłowska – była Ambasador RP w Wiedniu oraz Piotr Majchrzak – konsul honorowy Austrii w Lublinie.

Ponadto po oficjalnym zakończeniu seminarium odbył się dodatkowy wykład drą Emila Brixa nt. organizacji i funkcjonowania Akademii Dyplomatycznej, a w jego następstwie dyskusja dotyczącą potencjalnych obszarów współpracy z Centrum Badań nad Dyplomacja Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II. W jej wyniku ustalono m.in., że Akademia Dyplomatyczna w Wiedniu będzie oficjalnym partnerem część wydarzeń organizowanych przez Centrum.

W trakcie pobytu w Wiedniu delegacja Centrum Badań nad Dyplomacja spotkała się również z Panią Ambasador Dominiką Krois – Stałym Przedstawicielem RP przy Biurze Narodów Zjednoczonych oraz Organizacjach Międzynarodowych w Wiedniu oraz ks. dr Januszem Urbańczykiem – Stałym Obserwatorem Stolicy Apostolskiej przy Biurze Narodów Zjednoczonych i Agencjach Wyspecjalizowanych w Wiedniu. Celem obydwu spotkań było nawiązanie współpracy w ramach dalszych działań Centru

m oraz sieciowanie kontaktów na forum ONZ i organizacji międzynarodowych.

Źródło: https://diplomacy.kul.pl/there-was-no-obvious-2019-awardsbait-and-thats-a-good-9/