Spotkanie z płk Ronaldem Rainerem – Attaché Wojskowym Austrii w Polsce i Krajach Bałtyckich w ramach programu „Dyskursy Dyplomatyczne” Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

W dniu 6 grudnia 2023 o godzinę 12:30 odbył się wykład otwarty płk. Ronalda Rainera, Attaché Wojskowego Austrii w Polsce i Krajach Bałtyckich. Tematem wystąpienia Pana Pułkownika było: „Znaczenie i rola ataszatów wojskowych we współczesnej polityce zagranicznej. Realizacja zadań ataszatów w obecnej sytuacji geopolitycznej ze szczególnym uwzględnieniem wojny na Ukrainie”. Wykład otwarty był prowadzony w języku angielskim.