Wizyta Konsula w Zamościu

W dniu 24 maja 2017 r. Konsul Honorowy Republiki Austrii w Lublinie Piotr Majchrzak złożył wizytę w Zamościu. Program pobytu był niezwykle napięty.

W pierwszej kolejności w Sali Koncertowej Muzeum Zamojskiego odbyło się spotkanie Konsula z członkami Zamojskiego Oddziału Towarzystwa Polsko-Austriackiego oraz przedstawicielami Muzeum Zamojskiego. Podczas rozmów Prezes TPA Zamość Pan Roman Podświadek przekazał Panu Konsulowi informację o zamierzeniach dotyczących współpracy zamojskiego oddziału TPA z Muzeum Zamojskim. Ponadto przedstawiony został zespół osób, z którym realizowany będzie projekt badawczy dotyczący pochówków i cmentarzy wojennych z okresu I wojny światowej na terenie południowo-wschodniej Lubelszczyzny. Spotkanie było także okazją do zaprezentowania wydawnictw zrealizowanych do tej pory zarówno na Lubelszczyźnie, jak i w innych regionach kraju. W dalszej części spotkania zarysowano projekt wystawy promującej Zamość i lokalnych twórców, której otwarcie w Austrii jest przewidziane na 2018 r. Podczas swojego wystąpienia Konsul Majchrzak wyraził gotowość ścisłej współpracy w ramach wspomnianych inicjatyw oraz zadeklarował chęć pomocy także podczas samej fazy ich realizacji. Następnie na zaproszenie władz Muzeum Zamojskiego na czele z Zastępcą Dyrektora Panem dr. Piotrem Kondraciukiem uczestnicy udali się na zwiedzanie muzeum, w tym sali z obrazem „Rejtan” austriackiego malarza Georga Fischhofa.

W dalszej części dnia miało miejsce spotkanie z Prezydentem Miasta Zamościa Panem Andrzejem Wnukiem. Rozmowa dotyczyła wsparcia finansowo-logistycznego dla wyżej wymienionych propozycji programowych.

Około południa Konsul odwiedził Państwową Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego w Zamościu, by na miejscu spotkać się z Zastępcą Dyrektora ds. artystycznych Panem Piotrem Stopą. W spotkaniu udział wzięli również przedstawiciele kadry nauczycielskiej i uczniów szkoły oraz reprezentacja pozostałych zamojskich szkół, w tym dyrekcja, nauczyciele i uczniowie. Po uroczystym koncercie w wykonaniu uczniów ze Szkoły Muzycznej dokonano prezentacji środowiska szkolnego aktywnego w relacjach z Austrią w ramach programu Erasmus. Również przedstawiciele pozostałych szkół zaprezentowali swoje działania dotyczące podtrzymywania kontaktów z Austrią.