Konsul Austrii wziął udział w Panelu Dyplomatów na Forum Eksportu 2017

Na zaproszenie Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Eksporterzy Rzeczypospolitej Polskiej w Lublinie Konsul Honorowy Republiki Austrii Piotr Majchrzak w dniu 18 maja 2017 r. zabrał głos w Panelu Dyplomatów będącego częścią Forum Eksportu 2017 „Polski eksport w gospodarce globalnej”. Wydarzenie miało miejsce w siedzibie Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

Forum Eksportu stanowi spotkanie gospodarcze poświęcone najważniejszym zagadnieniom polskiego eksportu i jest skierowane do przedstawicieli biznesu, nauki oraz administracji rządowej i samorządowej. Ma ono na celu m.in. promocję firm oraz ich usług i produktów zarówno podczas samego wydarzenia, jak i w mediach, wspieranie polskiego eksportu, ochronę interesów gospodarczych przedsiębiorców prowadzących handel z innymi krajami, nawiązanie współpracy ze stowarzyszeniami o podobnej działalności funkcjonującymi za granicą oraz pomoc przedsiębiorcom w nawiązaniu kontaktów handlowych.

Panel Dyplomatów pt. „Dyplomacja ekonomiczna Polski” poprowadził prof. dr hab. Marek Pietraś, Kierownik Zakładu Stosunków Międzynarodowych UMCS. Oprócz Konsula Honorowego Austrii w Lublinie Piotra Majchrzaka w panelu udział wzięli: JE Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Wielkim Księstwie Luksemburga Piotr Wojtczak, Konsul Republiki Białorusi w Białej Podlaskiej Wasil Kurlowicz, Konsul Honorowy Republiki Federalnej Niemiec w Poznaniu Christoph Ralf Garschynski oraz Konsul Honorowy Republiki Litewskiej w Szczecinie Wiesław Wierzchoś.

W kontekście podstawowych założeń dyplomacji ekonomicznej Austrii Konsul Majchrzak mówił o austriacko-polskich relacjach gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem bilansu handlowego między obydwoma krajami oraz pozycji województwa lubelskiego w bilateralnej wymianie handlowej.