Czasopismo ÖSK: Uroczystości na pięciu odnowionych cmentarzach wojennych w województwie lubelskim

W numerze 1/2017 czasopisma wydawanego przez Austriacki Czarny Krzyż (ÖSK) można przeczytać relację z zeszłorocznych uroczystości ponownego otwarcia pięciu odnowionych cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie województwa lubelskiego. Rewitalizację cmentarzy i grobów wojennych na Lubelszczyźnie, gdzie znajduje się około 200 takich obiektów, aktywnie wspiera styryjski oddział ÖSK. W 2016 r. udało się dokonać renowacji kolejnych nekropolii.

Ówczesny Konsul Honorowy Rzeczypospolitej Polskiej w Graz dr Gerold Ortner pisze w swojej relacji: „Wiele obiektów znajduje się w katastrofalnym stanie. W czasach komunistycznych świadomie pozwalano na to, by cmentarze wojenne popadały w ruinę. Jednakże obecnie wiele polskich gmin podejmuje starania na rzecz ich ratowania.”

Rzeczywiście w ubiegłym roku dokonano renowacji i ponownego otwarcia pięciu cmentarzy wojennych. Za każdym razem prace były możliwe dzięki finansowemu wsparciu Urzędu Wojewódzkiego,  poszczególnych samorządów oraz ÖSK. Odnowiono cmentarze w Piotrkowie w gminie Jabłonna, w Elizówce w gminie Niemce, w Sosnowie w gminie Puławy, w Pawłówce w gminie Rachanie oraz w Łaszczówce-Kolonii w gminie Tomaszów Lubelski. W uroczystościach w gminie Jabłonna i w gminie Puławy udział wziął m.in. Ambasador Austrii w Polsce JE dr Thomas M. Buchsbaum.

Pan Konsul Majchrzak już od wielu lat wspiera inicjatywy dotyczące renowacji cmentarzy wojennych na terenie województwa. Dzięki jego zaangażowaniu udało się do tej pory zrewitalizować ok. 20 cmentarzy. Kurator ÖSK dr Gerold Ortner ma nadzieję, że dzięki powołaniu Piotra Majchrzaka w 2016 r. na funkcję konsula honorowego Austrii możliwe będzie „dalsze intensywne odnawianie cmentarzy wojennych”.