Symulacje Obrad Parlamentu Europejskiego z okazji Dnia Europy w Lublinie

W dniu 9 maja 2017 roku, tj. w rocznicę podpisania deklaracji Schumana, po raz kolejny obchodzono w Lublinie Dzień Europy. Z tej okazji Punkt  Informacji  Europejskiej  Europe  Direct – Lublin, działający przy  Europejskim Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw oraz Wydział Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Lublin zorganizował m.in. Symulację Obrad Parlamentu Europejskiego. Współorganizatorem tego wydarzenia był także Konsulat Austrii w Lublinie.

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z całego województwa zebrali się w Sali Obrad Rady Miasta Lublin, by wziąć udział w kolejnej już edycji symulacji. Uczestnicy debaty mieli możliwość poczuć się jak Europosłowie podczas obrad Parlamentu Europejskiego i wyrazić własne zdanie na temat Unii Europejskiej i jej funkcjonowania.

W tym roku debata obejmowała tematykę warunków wyjścia Wielkiej Brytanii z UE oraz problemy związane ze stanowiskiem państw grupy V4 po 60 latach wzajemnej integracji.

Celem przeprowadzenia takich symulacji jest rozpowszechnienie wiedzy na temat struktur i funkcjonowania Unii Europejskiej, zwłaszcza Parlamentu Europejskiego, a także rozwijanie u młodzieży umiejętności prowadzenia dyskusji, retoryki i argumentacji.

Konkurs był oceniany przez jury w składzie: Piotr Majchrzak – Konsul Honorowy Austrii w Lublinie; dr Magdalena Lesińska-Staszczuk – adiunkt w Zakładzie Praw Człowieka, Wydział Politologii UMCS w Lublinie; dr Justyna Wasil – adiunkt w Zakładzie Samorządów  i Polityki Lokalnej, Wydział Politologii UMCS w Lublinie.

Nagrodę za zajęcie I miejsca jury jednomyślnie przyznało frakcji PES (Partii Europejskich Socjalistów), która wykazała się dużą wiedzą z danego zakresu oraz szczególną umiejętnością argumentacji i prowadzenia dyskusji.

Nagrodę Konsula Honorowego Republiki Austrii w Lublinie dla najlepiej przygotowanego merytorycznie uczestnika symulacji otrzymał natomiast pan Adrian Matyjaszczyk z I LO w Zespole Szkół nr 2 im. księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie.