Powiatowy Festiwal Piosenki Obcojęzycznej „I love singing” w Tomaszowie Lubelskim

Już po raz siódmy tomaszowski „Bartosz” gościł śpiewających uczniów powiatu tomaszowskiego na VII Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej, który odbył się dnia 12.04.2018r. Organizatorami festiwalu byli nauczyciele Zespołu Szkół Nr 1  pedagog i nauczyciel języka niemieckiego Katarzyna Ważna oraz  nauczyciel języka angielskiego Urszula Cybulska. Patronat nad festiwalem objęli Konsul Honorowy Austrii w Lublinie Piotr Majchrzak oraz Starosta Tomaszowski Jan Kowalczyk.

Celem konkursu było przede wszystkim wspieranie rozwoju postawy twórczej wokalnie i językowo uzdolnionych uczniów, a ponadto stworzenie możliwości autoprezentacji scenicznej; porównanie swoich możliwości z rówieśnikami innych szkół oraz pozytywne zmotywowanie do dalszej samorealizacji i nauki języków obcych.

Konkurs otworzył Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 Leszek Bober, zaś w festiwalową atmosferę wprowadził krótki występ uczniów szkolnej grupy wokalnej „The One”.

W tegorocznych zmaganiach konkursowych wzięło udział  13 solistów z 7 szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi: w Lubyczy Królewskiej, Ulhówku, Telatynie, Łaszczowie, Tyszowcach oraz Tomaszowie Lubelskim. Wszyscy uczestnicy wykonywali obowiązkowo jeden utwór w języku angielskim oraz drugi w językach niemieckim lub rosyjskim.

Wykonawców oceniało jury w składzie: Michał Rządkowski – przedstawiciel Konsulatu Austrii w Lublinie, Elżbieta Pikuła, Urszula Cybulska, Katarzyna Ważna i Stanisław Ważny – przewodniczący jury.

Nagrodę za zajęcie I miejsca jury jednomyślnie przyznało Mai Rębisz, uczennicy SPNr2 z Oddziałami Gimnazjalnymi w Tomaszowie Lubelskim , która urzekła jury swoim profesjonalizmem. Dwa równorzędne II  miejsca wyśpiewali Julia Stepaniuk – uczennica SP w Lubyczy Królewskiej oraz Wojciech Pudełko – uczeń SP Nr1 w Tomaszowie LubelskimIII miejsce zdobyła Julia Nowak ze SP w Ulhówku. Jury przyznało także nagrody za poprawność językową.  W kategorii języka angielskiego zdobyła ją Weronika Ciećko ze SP w Telatynie. Swoją wymową w języku rosyjskim urzekła Jaśmina Łukiewicz ze SPNr1 w Tomaszowie Lubelskim, zaś w języku niemieckim Patrycja Wójtowicz ze SPNr1 w Tomaszowie Lubelskim. Nagrodę Specjalną Konsula Honorowego Austrii w Lublinie otrzymała Aleksandra Halusiak ze SPNr2 z Oddziałami Gimnazjalnymi  w Tomaszowie Lubelskim.

Nagrody dla najlepszych wykonawców ufundowali: Konsul Honorowy Austrii w Lublinie, Starosta Tomaszowski, Dyrektor Szkoły Europejskiej im. Regine Hildebrand w Cottbus oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Tomaszów.

Zdjęcia: Katarzyna Ważny