Europejskie Forum w Alpbach 2017 – 700 stypendiów do przyznania

Każdego roku 700 młodych ludzi z całego świata poniżej 30. roku życia dzięki przyznanym stypendiom przyjeżdża do „Wioski Myślicieli”, by uczestniczyć w Europejskim Forum w Alpbach.

W tym roku stypendyści w dniach od 16 sierpnia 2017 r. do 1 września 2017 r. będą mogli wziąć udział w seminariach, sesjach specjalnych i debatach plenarnych w ramach Europejskiego Forum w Alpbach pod hasłem „Konflikt i współpraca” oraz pogłębić swoją wiedzę dzięki uczestnictwu w organizowanych letnich szkołach i programach dla profesjonalistów.

Celem Forum jest promowanie wartości demokratycznych i wspólne dyskutowanie o przyszłości Europy. Młodzi ludzie będą mogli porozmawiać ze znanymi noblistami, naukowcami renomowanych uniwersytetów i przedsiębiorcami, którzy odnieśli sukces.

Wnioski o stypendium można składać od 20 lutego 2017 r. do 31 marca 2017 r.

Więcej informacji na temat stypendium i Europejskiego Forum w Alpbach dostępnych jest na:

https://www.alpbach.org/de/stipendien/

https://www.alpbach.org/en/scholarships/

W przypadku wszelkich pytań prosimy o bezpośredni kontakt z Konsulatem.