Stypendium miasta Graz dla pisarek i pisarzy od września 2017 r. do sierpnia 2018 r.

Miasto Graz co roku przyznaje stypendium literackie „Pisarka/Pisarz miejski miasta Graz”. Dzięki niemu od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku następnego możliwy jest bezpłatny pobyt w Cerrini-Schlössl na Górze Zamkowej w Grazu. Ponadto stypendium obejmuje miesięczne honorarium w wysokości 1.100 euro.

Obecność literatów w Grazu ma służyć wymianie kulturowej oraz interakcji z miejscową sceną literacką. Z tego powodu pożądana jest podstawowa znajomość języka niemieckiego, co nie jest jednak kryterium decydującym.

Zgłoszenia należy przesyłać pocztą najpóźniej do 31 marca 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego) na poniższy adres:

Kulturamt der Stadt Graz

Stigergasse 2

A-8020 Graz

Więcej informacji na temat kryteriów przyznawania stypendium i wymaganych dokumentów dostępnych jest na stronie Urzędu Kultury Miasta Graz:

http://www.kultur.graz.at/kulturamt/33