Co czeka Europę Środkową? – debata prof. Paul LENDVAI vs. red. Adam MICHNIK

Dziennik „Gazeta Wyborcza” we współpracy z Ambasadą Austrii w Warszawie zapraszają na dyskusję:

Co czeka Europę Środkową?, która odbędzie się we wtorek, 21 marca 2017r.,  o godz. 18.00 w warszawskiej siedzibie „Gazety Wyborczej”, ul. Czerska 8/10, wejście od ul. Czerniakowskiej.

„Europa Środkowa” jako topos duchowej wspólnoty ludzi różnych narodowości, języków, wyznań, a niekiedy także różnych systemów politycznych, doświadczyła na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci wielu wzlotów i upadków. W ramach wcześniejszego podziału Europy na Wschód i Zachód, „Europa Środkowa” stanowiła klamrę łączącą społeczeństwa obywatelskie państw regionu. Czy wspólne członkostwo w Unii Europejskiej, a także podzielane przez te państwa wartości demokratyczne sprawiły, że idea „Europy Środkowej” stała się przestarzała? Czy też tradycje i doświadczenia „Europy Środkowej” mogą dziś stać się dziś argumentami przeciwko nacjonalistycznym i populistycznym tendencjom, jak również udaremnić próby wprowadzania jednoznacznych podziałów na „dobro i zło”? Czy tak często dziś spotykane użycie pojęcia „Europy Środkowej” wyłącznie w odniesieniu do byłych krajów ZSRR z tej części Europy odpowiada mentalnemu wymiarowi rozumienia tego konceptu? Czy „Inicjatywa Trójmorza” dla „poszerzonego regionu Europy Środkowej” powinna pozostać ograniczona jedynie do kwestii technicznych, jak np. zagadnień związanych z infrastrukturą transportu lub energii? Czy to właśnie nie Grupa Wyszehradzka V4 z takimi partnerami jak Austria, Słowenia i Chorwacja powinny przedstawić środkowoeuropejską perspektywę dla potrzebnej reformy Unii Europejskiej? Co czeka „Europę Środkową”?

Otwarcie:
J.E. dr Thomas M. BUCHSBAUM, Ambasador Austrii w Polsce

Rozmówcy:
Prof. Paul LENDVAI, międzynarodowy publicysta i autor książek, Wiedeń
Red. Adam MICHNIK, redaktor naczelny „Gazety Wyborczej”, Warszawa

Moderacja:
Dr Katarzyna PISARSKA, dyrektor Europejskiej Akademii Dyplomacji w Warszawie

Zapewniamy polsko-angielskie tłumaczenie symultaniczne.
Na zakończenie spotkania zapraszamy na lampkę austriackiego wina.
Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres: debate210317@gmail.com