Władze gminy Bełżyce z wizytą w Konsulacie Austrii w Lublinie

1 grudnia 2016 r. gośćmi Konsula Republiki Austrii w Lublinie był Burmistrz Gminy Bełżyce Pan Ryszard Góra wraz ze swoim zastępcą Panem Marcinem Olszakiem. Była to pierwsza wizyta władz Gminy Bełżyce w Konsulacie Austrii od chwili jego otwarcia w październiku tego roku. Od kilku lat samorząd Bełżyc aktywnie angażuje się w rozwój partnerstwa między Polską a Austrią, m.in. podejmując działania na rzecz opieki nad miejscami pamięci. Jednym z takich działań zrealizowanych wspólnie ze stroną austriacką była rewitalizacja cmentarza wojennego znajdującego się we Wronowie, który został ponownie otwarty 6 września 2008 r. Dzisiejsze spotkanie dotyczyło możliwości dalszej współpracy z austriackimi partnerami nie tylko w zakresie dbania o cmentarza wojenne, ale również w innych dziedzinach. Zarówno Pan Konsul, jak i Pan Burmistrz i jego Zastępca są przekonani, że to spotkanie realnie przełoży się na wiele nowych inicjatyw w gminie Bełżyce.