Obraz Austrii w Polsce w latach 1945 – 2016

Ambasador Austrii  w Polsce JE dr Thomas Buchsbaum zaprasza do Austriackiego Forum Kultury w Warszawie na dyskusję: Obraz Austrii w Polsce w latach 1945-2016

W dniu 14.12.2016 r. o godz. 18.00 w siedzibie Austriackiego Forum Kultury w Warszawie przy ul. Próżnej 7/9 odbędzie się dyskusja: Obraz Austrii w Polsce w latach 1945-2016, którą otworzą dr Thomas M. Buchsbaum, Ambasador Austrii w Polsce oraz Ambasador Barbara Ćwioro, Dyrektor Departamentu Polityki Europejskiej MSZ