Stypendium im. Paula Celana dla tłumaczy – Paul Celan Fellowships

Instytut Nauk o Człowieku (Institut für die Wissenschaften vom Menschen, IWM) wspiera tłumaczenie znaczących dzieł z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i kulturoznawstwa z języków Europy Wschodniej na języki zachodnie, w odwrotnym kierunku lub z języka wschodniego na inny język wschodni. W szczególności dotyczy to kluczowych dzieł autorów z Europy Wschodniej i/lub dzieła badaczek. Nie będą przyjmowane wnioski dotyczące tłumaczenia literatury pięknej i poezji.

Stypendyści będą mieli możliwość spędzenia 3-6 miesięcy (pomiędzy lipcem 2017 a lipcem 2018) w IWM w Wiedniu i otrzymają stypendium w wysokości 2,050 euro na pokrycie kosztów pobytu. IWM zapewnia stypendystom biuro z dostępem do Internetu oraz wyposażenie umożliwiające prowadzenie prac badawczych.

Szczegółowe informacje dostępne są w języku angielskim na stronie:

www.iwm.at/fellowships/celan

Termin składania zgłoszeń: 6 lutego 2017