600 lat miasta Bełżyce

Bełżyce świętują jubileusz 600-lecia. To jedno z najstarszych miast w województwie lubelskim. Z tej okazji gmina ma nowy herb i sztandar. W dniu 12.01. br. w Miejskim Ośrodku Kultury odbyła się okolicznościowa sesja Rady Miasta oficjalnie rozpoczynająca świętowanie, które potrwa niemal cały rok. Obchody 600-lecia swoim Patronatem Honorowym objął Prezydent RP.

W uroczystej sesji udział wzięli m.in. rektorzy lubelskich uczelni, przedstawiciele władz centralnych, wojewódzkich i regionalnych oraz wielu innych znakomitych gości. Wśród nich znalazł się również Konsul Honorowy Austrii w Lublinie Piotr Majchrzak. Konsul Majchrzak współpracuję z Bełżycami od niemal 10 lat. W podziękowaniu na dotychczasową współpracę otrzymał on podczas sesji okolicznościowy medal.

Historia Bełżyc, wsi leżącej obok ważnego wówczas szlaku handlowego, prowadzącego z Krakowa przez Sandomierz do Lublina i dalej na Ruś i Litwę, sięga czasów sprzed lokacji miasta. Najstarsza wzmianka o osadzie znajduje się w dokumencie z 1349 roku. Jako miasto, Bełżyce zostały lokowane na prawie magdeburskim w 1417 roku przez Jana Tarnowskiego, wojewodę krakowskiego i jego brata Spytka z Tarnowa herbu Leliwa, na mocy przywileju lokacyjnego króla Władysława Jagiełły. Około 1425 roku w osadzie wzniesiono murowany zamek z basztą, otoczony wałami, erygowano też parafię katolicką. W I połowie XV wieku, dzięki nadawanym przywilejom, Bełżyce zyskały status ważnego ośrodka handlowego w regionie. Niemal od samego początku miasto miało charakter wieloetniczny i wielowyznaniowy. Być może już od lat 20. XV wieku, a z całą pewnością od I połowy XVI wieku, obok ludności katolickiej i prawosławnej, w Bełżycach zaczęli osiedlać się Żydzi. W XVI i XVII wieku miasto było znaczącym ośrodkiem protestantyzmu. Istniał tu zbór kalwiński, gimnazjum kalwińskie i szkoła ariańska, organizowano liczne zjazdy i synody. W późniejszej historii miasta występuję też wiele wątków związanych z Austrią.

Opis na podstawie: http://www.600lat.belzyce.pl/index.php/belzyce/historia

Więcej o obchodach 600-lecia miasta Bełżyce: http://www.600lat.belzyce.pl/index.php