Jubileusz Polskiej Akademii Nauk w Lublinie oraz Fundacji Polskiej Akademii Nauk

Już od dwudziestu lat Lubelski Oddział Polskiej Akademii Nauk integruje środowiska naukowe, działa na rzecz polskiej nauki i rozwija ją w oparciu o własne doświadczenia.

5 czerwca 2018 roku w Auli Instytutu Agrofizyki PAN przy ulicy Doświadczalnej w Lublinie obchodzono 20-lecie Polskiej Akademii Nauk w Lublinie oraz 15-lecie Fundacji Polskiej Akademii Nauk.

Działanie tej instytucji polega m.in. na integracji życia naukowego, współpracy ze wszystkimi instytucjami naukowymi regionu, popieraniu prac naukowych i prac rozwojowych o istotnym znaczeniu dla gospodarki i kultury narodowej, a także na inicjowaniu i prowadzeniu międzynarodowej współpracy naukowej.

Jednym z ostatnich pomysłów PAN jest „Wszechnica”, czyli akademickie wykłady dla młodzieży. Głównym celem tej inicjatywy jest przypomnienie pięknej tradycji działającej przed laty Wszechnicy PAN.

W Lublinie działa również Instytut Agrofizyki – chluba oddziału. Placówka ta zajmuje się badaniami nad rolnictwem, jego doskonaleniem, mechanizacją, jakością gleby, surowców roślinnych czy przetwarzaniem biomasy. Pomoc w komercjalizacji wyników tych badań zapewnia Fundacja PAN, która to 5 czerwca również obchodziła swoje piętnastolecie.

Na zaproszenie członków Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie oraz Fundacji Polskiej Akademii Nauk w wydarzeniu wzięli udział Konsul Honorowy Republiki Austrii Piotr Majchrzak wraz z przedstawicielem Konsulatu Panem Rafałem Dudkiem.

Uroczystość rozpoczął swoim przemówieniem Prezes Oddziału PAN w Lublinie prof. Tomasz Trojanowski. Kolejno zebrani goście mieli możliwość poznania lubelskich jednostek Polskiej Akademii Nauk. W programie jubileuszu znalazły się również wystąpienia zaproszonych gości: Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnka, Przedstawiciela Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Wicemarszałka Województwa Lubelskiego Krzysztof Grabczuka oraz Prezydenta Miasta Lublin Krzysztofa Żuka.

Podczas uroczystości przyznano wiele dyplomów i odznaczeń okolicznościowych, m.in. dla Fundacji Polskiej Akademii Nauk z okazji Jubileuszu 15-lecia oraz dyplom uznania dla Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie z okazji Jubileuszu 20-lecia.

Zwieńczeniem uroczystości był referat okolicznościowy z okazji 100-lecia Niepodległości Polski nt. „Józef Piłsudski na Syberii” wygłoszony przez prof. dr hab. Eugeniusza Niebelskiego – przewodniczącego Komisji Historycznej PAN w Lublinie.

Poniżej znajduje się fotorelacja z uroczystości:

Źródło: www.fundacjapan.pl