Ambasador Austrii z wizytą w Lublinie

W dniu 7 czerwca 2017 r. oficjalną wizytę w Lublinie złożył Ambasador Austrii w Polsce JE dr Thomas M. Buchsbaum. Podczas swojego pobytu w stolicy Lubelszczyzny Ambasador wziął udział w szeregu zaplanowanych spotkań i wydarzeń.

W pierwszej kolejności Ambasador Austrii oraz Konsul Honorowy Austrii w Lublinie Piotr Majchrzak wraz z dr hab. Wojciechem Gizickim z Katedry Stosunków Międzynarodowych KUL wzięli udział w spotkaniu z Prorektorem do spraw Administracji i Finansów KUL dr. hab. Pawłem Smoleniem, prof. KUL. Rozmawiano nie tylko o samej uczelni, lecz również o relacjach polsko-austriackich oraz roli Polski i Austrii w Europie i na świecie.

W dalszej części dnia na Wydziale Nauk Społecznych KUL odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Debaty Dyplomatyczne. Tym razem zaproszonym gościem był Ambasador Austrii w Polsce JE dr Thomas M. Buchsbaum. Celem Debat Dyplomatycznych jest przybliżenie wyzwań współczesnego świata i analiza możliwości działania różnych podmiotów zaangażowanych w te procesy. Wydarzenia są skierowane do studentów, pracowników szkół wyższych, ekspertów oraz wszystkich innych osób zainteresowanych tematyką międzynarodową. W skład Rady Patronackiej projektu wchodzą Ambasador Andrzej Jaroszyński (Przewodniczący), ks. prof. Stanisław Fel, Konsul Marian Cichosz, Konsul Jolanta Róża Kozłowska, Konsul Jacek Starościak oraz dr hab. Wojciech Gizicki, prof. KUL (Koordynator). Spotkanie z udziałem Ambasadora Buchsbauma zostało zorganizowane w języku angielskim i poprowadził je Konsul Honorowy Austrii w Lublinie Piotr Majchrzak. Zgodnie z wypracowanym modelem cyklu Debat Dyplomatycznych Ambasador Austrii wygłosił moderowany wykład otwarty na temat stosunków austriacko-polskich oraz wyzwań współczesnego świata. W dalszej kolejności nastąpiła dyskusja oraz pytania kierowane do zaproszonego gościa. Studenci politologii, socjologii, germanistyki i ekonomii KUL oraz lingwistyki stosowanej, germanistyki i politologii UMCS wykazali się imponującą wiedzą na temat współczesnych kierunków zmian geopolitycznych, zadając wiele inspirujących pytań i biorąc aktywny udział w dyskusji na zaproponowany temat.

Wczesnym popołudniem na lubelskim Starym Mieście odbył się natomiast uroczysty obiad, na który Ambasador Austrii zaprosił przedstawicieli przedsiębiorstw austriackich prowadzących działalność na terenie województwa lubelskiego. Tym samym oprócz Konsula Austrii Piotra Majchrzaka w obiedzie uczestniczyli: Pan Tomasz Jasielski – Managing Director w Mondi Dorohusk Sp. z o.o., Pan Sławomir Iwan – Kierownik Projektu w firmie Strabag Sp. z o.o., Pan Tomasz Gizicki – Dyrektor Tarasów Zamkowych, obiektu będącego własnością austriackiej firmy Immofinanz Group oraz Pan Paweł Garbacki – Dyrektor Przedstawicielstwa UNIQA w Lublinie.

Spotkanie było doskonałą okazją do zaprezentowania profilu działalności poszczególnych firm, także w kontekście ich aktywności na rynku międzynarodowym. Obiad miał na celu podsumowanie dotychczasowej współpracy przedsiębiorstw z Konsulatem Austrii w Lublinie, m.in. podczas zeszłorocznego otwarcia konsulatu, oraz zacieśnienie lub nawiązanie kooperacji w przyszłości. Ambasador Austrii wyraził swoje zadowolenie z inicjatyw podejmowanych dotychczas przez Konsula Majchrzaka i wyraził nadzieję na intensyfikację kontaktów przedstawicieli austriackich przedsiębiorstw z Konsulatem.