Ambasada Austrii koordynatorem międzynarodowego Listu Poparcia dla Warszawskiej Parady Równości 2017

W dniu 30 maja 2017 Ambasador Austrii w Polsce, dr Thomas M. Buchsbaum przekazał Prezesce tegorocznej warszawskiej Parady Równości, Julii Maciosze, Otwarty List Poparcia, który został sygnowany przez 46 ambasadorów oraz przedstawicieli instytucji międzynarodowych akredytowanych w Warszawie.

List w tym roku koordynowany był przez Ambasadę Austrii w Polsce i został przekazany kancelarii polskiej Premier i polskiemu Senatowi. Na rozpoczęciu Parady Równości pismo zostało publicznie odczytane przez Ambasadora Austrii.

W liście wyrażono poparcie dla „starań o uświadamianie opinii publicznej w kwestii problemów, jakie dotykają środowisko lesbijek, gejów, osób biseksualnych, transpłciowych i interseksualnych (LGBTI) oraz innych społeczności w Polsce stojących przed podobnymi wyzwaniami.”

Pod listem znalazły się podpisy ambasadorów reprezentujących wszystkie zakątki świata, w tym Brazylię, Japonię, Kanadę, Nową Zelandię, Finlandię, Republikę Południowej Afryki, Irlandię, Albanię, Ukrainę, Izrael oraz przedstawicieli ponad dwóch trzecich krajów członkowskich Unii Europejskiej. Nigdy wcześniej tego typu list nie uzyskał w Polsce tak szerokiego międzynarodowego grona sygnatariuszy.

Także w kontekście podobnych wydarzeń organizowanych w Gdańsku, Łodzi, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu ambasadorzy oraz przedstawiciele instytucji międzynarodowych opowiedzieli się za „wspólną pracą na rzecz niedyskryminacji, tolerancji i wzajemnej akceptacji” w celu zagwarantowania „ochrony wszystkich obywateli przed przemocą i dyskryminacją” oraz „zapewnienia im równych szans (…) Prawa osób LGBTI są uniwersalnymi prawami człowieka i każdy powinien ich bronić.”

Sygnatariusze „wyrażają uznanie dla ciężkiej pracy środowisk LGBTI i innych społeczności w Polsce i na całym świecie, jak również dla pracy wszystkich ludzi, których celem jest zapewnienie przestrzegania praw osób LGBTI oraz innych osób stojących przed podobnymi wyznaniami, a także zapobieganie dyskryminacji, w szczególności tej motywowanej orientacją seksualną czy tożsamością płciową.”

Zdaniem 46 ambasadorów i przedstawicieli instytucji międzynarodowych potrzebna jest wspólna praca na rzecz tolerancji i akceptacji, a w szczególności ochrona tych społeczności przed słownymi i fizycznymi atakami oraz mową nienawiści. Szczególną troską i uwagą należy objąć takie dziedziny jak nauczanie, zdrowie, życie społeczne, narodowość, sektor publiczny oraz dokumenty państwowe.