Współpraca z Urzędem Miasta Lublin

W dniu 9 listopada br. Konsul Honorowy Austrii w Lublinie Piotr Majchrzak spotkał się Dyrektorem Wydziału Projektów Nieinwestycyjnych UM Lublin Panem Krzysztofem Łątką. Tematem rozmów była współpraca pomiędzy miastem Lublin, a ośrodkami miejskimi Austrii w obszarach zarządzanych
i koordynowanych przez Wydział Projektów Nieinwestycyjnych. Ponadto Pan Dyrektor zaprosił Konsulat Austrii w Lublinie do aktywnego udziału w kolejnej edycji Kongresu Inicjatyw Europy Środkowowschodniej [http://kongres.lublin.eu] we wrześniu 2017 roku. Na mocy podjętych wspólnie ustaleń Konsulat Austrii będzie w całości odpowiedzialny za organizację i przeprowadzenie jednego panelu dyskusyjnego. Szczegóły dotyczące tej współpracy przedstawione zostaną pod koniec I kw. 2017 r.