WJAZD DO AUSTRII, stan: 10.06.2020

Osoby wjeżdżające do Austrii muszą poddać się 14-dniowej kwarantannie lub przedłożyć negatywny wynik badania na obecność SARS-CoV-2 (COVID-19). Wszystkie dotychczasowe wyjątki obowiązują nadal.

Nowy, wprowadzony od powyższej zasady wyjątek dotyczy osób, które wjeżdżają do Austrii z jednego z krajów sąsiadujących za wyjątkiem Włoch oraz mają miejsce zamieszkania w jednym z tych krajów lub w Austrii. Aby uniknąć konieczności odbycia kwarantanny lub przedłożenia wyniku badania w kierunku Covid-19, w/w osoby muszą udowodnić, że ostatnie 14 dni spędziły jedynie w Austrii lub w kraju sąsiadującym (z wyłączeniem Włoch).

Od 16 czerwca wprowadzone jest kolejne luzowanie obostrzeń. Wraz z upływem 15 czerwca wynik badania na obecność SARS-CoV-2 ani kwarantanna nie będą już wymagane od osób wjeżdżających z Polski do Austrii.

Dalsze informacje oraz aktualne rozporządzenia są dostępne na stronach austriackiego ministerstwa spraw zagranicznych, ministerstwa ds. społecznych, zdrowia, opieki i ochrony konsumentów oraz ministerstwa spraw wewnętrznych.

 

Źródło: https://www.bmeia.gv.at/pl/ambasada-austrii-warszawa/