Wjazd do Austrii od 27.07.2020 r.

Od 27 lipca 2020 r.  obowiązują zaostrzone przepisy, dotyczące osób, które wjeżdżają do Austrii z krajów wysokiego ryzyka. Jednocześnie zaktualizowano listy państw uznanych za bezpieczne i krajów wysokiego ryzyka. Polska jest obecnie uznawana za kraj bezpieczny.

Dla wszystkich osób, które wjeżdżają do Austrii z Polski lub innego kraju uznanego za bezpieczny lub chcą przejechać tranzytem przez Austrię, możliwy jest swobodny wjazd przy spełnieniu następujących warunków: mają miejsce zamieszkania w Austrii lub jednym z krajów uznanych za bezpieczne oraz 10 dni przed wjazdem przebywały wyłącznie na terenie tych krajów. (Uwaga: podczas podróży w obszarze Schengen należy mieć ze sobą dokument podróżny!).

Tranzyt przez Austrię najkrótszą możliwą drogą bez zatrzymywania się jest zasadniczo – od początku pandemii koronawirusa – możliwy bez ograniczeń. W przypadku tranzytu podczas powrotu z kraju podwyższonego ryzyka (np. Chorwacji) należy wypełnić oświadczenie.

Przy wjeździe spoza obszaru UE/Schengen obowiązuje konieczność przedłożenia zaświadczenia o negatywnym  wyniku badania na obecność koronawirusa, wykonanego nie później niż 72 godziny przed wjazdem, i/lub 10-dniowa kwarantanna domowa. Regulacje są zróżnicowane w zależności od grupy osób lub kraju, z którego się przyjeżdża.

Dalsze informacje oraz aktualne rozporządzenia są dostępne na stronach austriackiego ministerstwa spraw zagranicznych, ministerstwa ds. społecznych, zdrowia, opieki i ochrony konsumentów oraz ministerstwa spraw wewnętrznych.

Źródło: https://www.bmeia.gv.at/pl/ambasada-austrii-warszawa/