VIII Powiatowy Festiwal Piosenki Obcojęzycznej w Zespole Szkół Nr 1 w Tomaszowie Lubelskim

Już po raz ósmy tomaszowski „Bartosz” gościł śpiewających gimnazjalistów powiatu tomaszowskiego. Organizatorami festiwalu są nauczyciele Zespołu Szkół Nr 1 pedagog i nauczyciel języka niemieckiego Katarzyna Ważna oraz  nauczyciel języka angielskiego Urszula Cybulska. Patronat nad festiwalem sprawują Starosta Tomaszowski Henryk Karwan oraz Konsul Honorowy Austrii w Lublinie Piotr Majchrzak.

Celem konkursu jest przede wszystkim wspieranie rozwoju postawy twórczej wokalnie i językowo uzdolnionych uczniów, a ponadto stworzenie możliwości autoprezentacji scenicznej; porównanie swoich możliwości z rówieśnikami innych gimnazjów oraz pozytywne zmotywowanie do dalszej samorealizacji
i nauki języków obcych. Festiwal jest również doskonałą promocją Zespołu Szkół Nr 1.

Festiwal tradycyjnie został  otwarty przez dyrektora ZSNr 1 Leszka Bobera, który  przywitał wszystkich przybyłych gości, uczestników oraz ich opiekunów

W zmaganiach konkursowych wzięło udział  23 solistów z następujących szkół podstawowych:

 • Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Podhorcach,
 • Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Orląt Lwowskich w Tomaszowie Lubelskim,
 • Szkoła Podstawowa Nr 2 z oddziałami gimnazjalnymi im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Tomaszowie Lubelskim.
 • Szkoła Podstawowa  im.  Gen. Władysława Sikorskiego w Łaszczowie,
 • Szkoła Podstawowa im. Wydarzeń Września w Czartowczyku,
 • Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Machnowie Nowym,
 • Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Września 1939r. w Majdanie Górnym,
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bełżcu,
 • Szkoła Podstawowa im. Jana Kilińskiego w Tyszowcach,
 • Szkoła Podstawowa  im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego   w Telatynie,
 • Szkoła Podstawowa im. Gen. Nikodema Sulika w Lubyczy Królewskiej
 • Zespół Szkół Publicznych w Suścu,
 • Szkoła Podstawowa im. Ordynacji Zamoyskiej  w Sabaudii,

Wszyscy uczestnicy wykonywali obowiązkowo jeden utwór w języku angielskim oraz drugi w językach niemieckim lub rosyjskim. Wykonawców oceniało jury w składzie: Stanisław Ważny – przewodniczący jury, Michał Rządkowski- przedstawiciel Konsulatu Austrii w Lublinie, Katarzyna Gucz – przedstawiciel Starostwa, Elżbieta Pikuła; nauczyciel języka rosyjskiego przy ZSNr 1, Urszula Cybulska; nauczyciel języka angielskiego przy ZSNr 1, Katarzyna Ważna; nauczyciel języka niemieckiego, pedagog przy ZSNr 1.  

Uczestnicy tegorocznej edycji prezentowali  zróżnicowany poziom wokalny. Nagrodę za zajęcie I miejsca otrzymała  uczennica Julia Stepaniuk ze Szkoły Podstawowej im. Gen. Nikodema Sulika w Lubyczy Królewskiej.  Julia prezentowała bardzo wysoki poziom wokalny. II  miejsce zdobyła Aleksandra Skrzypczuk uczennica Szkoły Podstawowej Nr 2 z oddziałami gimnazjalnymi im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Tomaszowie Lubelskim . III miejsce otrzymała Karina Pastuła uczennica Szkoły Podstawowej  im.  Gen Władysława Sikorskiego w Łaszczowie.  Nagrodę specjalną Konsula Honorowego Austrii w Lublinie otrzymała Oliwia Bielecka ze Szkoły Podstawowej  im.  Gen. Władysława Sikorskiego w Łaszczowie.

 

Jury przyznało także nagrody za poprawność językową.  W kategorii języka angielskiego zdobyła Julia Stepaniuk ze Szkoły Podstawowej im. Gen. Nikodema Sulika w Lubyczy Królewskiej. Za wymowę w języku rosyjskim nagrodę otrzymała Klaudia Safaryn uczennica Szkoły Podstawowej  im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego  w Telatynie oraz z języka niemieckiego Anna Wrześniowska ze Szkoły Podstawowej im. Jana Kilińskiego.

Tegorocznymi sponsorami Festiwalu byli: Starosta Tomaszowski Henryk Karwan, Konsul Honorowy Austrii w Lublinie Piotr Majchrzak, Nadleśniczy Leszek Dmitroca. Dzięki ich przychylności i hojności zwycięzcy otrzymali atrakcyjne  dla młodzieży nagrody.

Słodki poczęstunek został przygotowany przez uczniów klas IA i IIC, uczniowie tych klas zaangażowali się w obsługę techniczną VIII edycji Powiatowego Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej. Konferansjerami Festiwalu były Julia Anastaziak oraz Róźa Paszt uczennice klasy IIC. W przerwie festiwalu uczniowie grupy wokalnej „The One” zaprezentowali uczestnikom swój krótki występ.