VI Powiatowy Festiwal Piosenki Obcojęzycznej w Zespole Szkół Nr1 w Tomaszowie Lubelskim

Już po raz szósty tomaszowski „Bartosz” gościł śpiewających gimnazjalistów powiatu tomaszowskiego. Organizatorami festiwalu są nauczyciele Zespołu Szkół Nr 1 pedagog i nauczyciel języka niemieckiego Katarzyna Ważna oraz  nauczyciel języka angielskiego Urszula Cybulska. Patronat nad festiwalem sprawują Starosta Tomaszowski Jan Kowalczyk oraz Konsul Honorowy Austrii w Lublinie Piotr Majchrzak.

Celem konkursu jest przede wszystkim wspieranie rozwoju postawy twórczej wokalnie i językowo uzdolnionych uczniów, a ponadto stworzenie możliwości autoprezentacji scenicznej; porównanie swoich możliwości z rówieśnikami innych gimnazjów oraz pozytywne zmotywowanie do dalszej samorealizacji
i nauki języków obcych. Festiwal jest również doskonałą promocją Zespołu Szkół Nr 1.

Tegoroczny konkurs otworzył Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 Leszek Bober, zaś w festiwalową atmosferę wprowadził krótki występ uczennic szkolnej grupy wokalnej „The One”.

W zmaganiach konkursowych wzięło udział  18 solistów i 2 duety z 11 gimnazjów: w Lubyczy Królewskiej, Ulhówku, Telatynie, Michalowie, Rachaniach, Suścu, Bełżcu, Łaszczowie, Tyszowcach oraz Gimnazja Nr1 i Nr2 w Tomaszowie Lubelskim. Wszyscy uczestnicy wykonywali obowiązkowo jeden utwór w języku angielskim oraz drugi w językach niemieckim lub rosyjskim.

Wykonawców oceniało jury w składzie: Piotr Majchrzak, Elżbieta Pikuła, Urszula Cybulska, Katarzyna Ważna i Stanisław Ważny – przewodniczący jury.

Nagrodę za zajęcie I miejsca jury jednomyślnie przyznało uczennicy Gimnazjum Nr 2 w Tomaszowie Lubelskim – Aleksandrze Wójcik, która urzekła jury swoim profesjonalizmem. II  miejsce wyśpiewał Wojciech Piwkowski – uczeń Gimnazjum w Łaszczowie.  III miejsce zdobyła Julii Jadczyszyn z Gimnazjum Nr 1 w Tomaszowie Lubelskim.

Jury przyznało także nagrody za poprawność językową.  W kategorii języka angielskiego zdobyła ją Julia Stepaniuk z Gimnazjum w Lubyczy Królewskiej. Swoją wymową w języku rosyjskim urzekła Weronika Ciećko z Gimnazjum w Telatynie, zaś w języku niemieckim Aleksandra Zymon z Gimnazjum w Michalowie.

Ponadto jury przyznało trzy wyróżnienia. Otrzymały je: Julia Nowak  z Gimnazjum w Ulhówku, Maja Rębisz z Gimnazjum Nr 2 w Tomaszowie Lubelskim oraz Aleksandra Piłat z Gimnazjum w Rachaniach. Specjalną Nagrodę Konsula Honorowego Austrii w Lublinie otrzymał Wojciech Pudełko z Gimnazjum Nr 1 w Tomaszowie Lubelskim.  

Nagrody dla najlepszych wykonawców ufundowali: Starosta Tomaszowski, Dyrektor niemieckiej szkoły partnerskiej im. Eduarda Sprangera we Freudenstadt oraz Konsul Honorowy Austrii w Lublinie.

 

                                                                                         Tekst: K. Ważna, U. Cybulska