Spotkanie w Włodawie

W dniu 29 marca 2018r.  w siedzibie Muzeum – Zespół Synagonalny we Włodawie odbyło się spotkanie z lokalnymi aktywistami oraz członkami nieformalnej grupy rekonstruktorskiej, która w ubiegłym roku uczestniczyła w renowacji cmentarza z okresu I wojny światowej w miejscowości Osowa w gm. Hańsk.

Spotkanie odbyło się dzięki uprzejmości Pani Dyrektor Anity Lewczuk vel Leoniuk i wzięło w nim udział ok. 20 osób.

Wydarzenie rozpoczęło się krótkimi przemówieniami Pani Dyrektor Lewczuk vel Leoniuk, liderów grupy rekonstrukcyjnej, w tym Pana podinsp. Tomasza Patra oraz Pana Adama Panasiuka Wicestarosty Włodawskiego, a także Konsula Honorowego Austrii Pana Piotra Majchrzaka.

Następnie Pan Konsul podziękował wszystkimi zgromadzonym za ogromny wkład w renowację cmentarza w Osowej, a także w imieniu własnym oraz Austriackiego Czarnego Krzyża wręczył zasłużonym osobom okolicznościowe dyplomy. Druga część spotkania miała charakter roboczy i dotyczyła współpracy Konsulatu z grupą w roku bieżącym.

Całość uwieńczyła projekcja krótkiego filmu o dziejach społeczności żydowskiej we Włodawie oraz wspólny uroczysty obiad. Wczesnym popołudniem Konsul został również przyjęty przez Starostę Włodawskiego Pana Andrzeja Romańczuka. Rozmowy dotyczyły możliwości współpracy z Konsulatem Austrii w Lublinie m.in. przy organizacji wystaw na terenie Austrii dt. historii niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady w Sobiborze.

Zdjęcia: Andrzej Czarnacki