Polsko-Niemiecki Festiwal Młodych Muzyków w Bremie

Już po raz drugi Stowarzyszenie wspierające młodych muzyków z Niemiec i Polski (Fördeverein für junge Musiker aus Deutschland und Polen) organizuje w dniach 12.-17. września 2018 Niemiecko-Polski Festiwal dla Młodych Muzyków. W festiwalu weźmie udział Konsul Honorowy Austrii w Lublinie Piotr Majchrzak, który jest również partnerem tego wydarzenia.

Celem festiwalu w Bremie jest wspieranie młodych muzyków z Niemiec, Polski i Austrii. Dzięki udziałowi w wydarzeniu, 50 utalentowanych uczniów szkół oraz akademii muzycznych będzie doskonalić swoje umiejętności pod kierunkiem polskich i niemieckich pedagogów. Poza tym, festiwal będzie doskonałą okazją do dyskusji na temat współczesnych metod dydaktycznych oraz nawiązania kontaktów osobistych między młodymi muzykami.

Podczas festiwalu, uczestnicy pod okiem doświadczonych muzyków będą trenowali utwory znanych polskich, niemieckich oraz austriackich kompozytorów, które kolejno wykonają przed zgromadzoną publicznością. Wśród utworów znajdą się m.in. dzieła Jana Sebastiana Bacha, Wolfganga Adamdeusza Mozarta, Fryderyka Chopina oraz Ludwika van Bethovena, które stanowią ogromną wartość dla dziedzictwa kulturowego Europy.

Ponadto, dzięki wspólnym warsztatom, wykładom i forom dyskusyjnym młodzi muzycy oraz środowiska polsko-niemieckie w Bremie będą miały szansę integracji.

Miejsce wydarzenia – Górna Sala Ratusza w Bremie jeszcze bardziej podkreśli szczególny charakter wydarzenia oraz zapewni niezwykłą atmosferę w trakcie festiwalu.

Zachęcamy do zapoznania się z programem festiwalu umieszczonym na plakacie.