Nagroda Intercultural Achievement Award 2017 za projekty na rzecz dialogu międzykulturowego

Nagroda Intercultural Achievement Award (IAA) jest przyznawana przez austriackie federalne Ministerstwo ds. Europy, Integracji i Spraw Zagranicznych jako wyraz uznania za skuteczną realizację innowacyjnych projektów na rzecz dialogu międzykulturowego.

Nagroda jest przeznaczona dla wszystkich, którzy doceniają i wykorzystują szanse, jakie oferuje międzykulturowość. Odznaczani są również ci, którzy w skuteczny sposób odkrywają nowe możliwości dialogu międzykulturowego, mierzą się z konkretnymi wyzwaniami poprzez pracę w środowisku międzykulturowym oraz dzięki swojej obecności medialnej promują dialog między kulturami i religiami.

Zgłaszać można duże i małe projekty, realizowane zarówno przez organizacje non-profit (m. in. organizacje pożytku publicznego, stowarzyszenia, fundacje, społeczne instytucje oświatowe, instytucje religijne) i organizacje komercyjne, a także osoby prywatne. Wyłączone są natomiast instytucje rządowe, naukowo-badawcze i międzynarodowe.

Nagroda jest przyznawana za projekty międzykulturowe w następujących kategoriach: Media/dziennikarstwo, Sztuka/kultura, Młodzież, Kobiety, Globalna edukacja obywatelska oraz Integracja. Projekty muszą być w trakcie realizacji bądź już zakończone.

Dla projektów z zagranicy przyznawane są cztery nagrody:

  • W kategorii Trwałość: „Projekt oparty na dobrych praktykach”: nagroda pieniężna w wysokości 10.000,‒ EUR
  • W kategorii Aktualność: „Projekt odnoszący się do aktualnego wydarzenia”: nagroda pieniężna w wysokości 5.000,‒ EUR
  • W kategorii Innowacyjność: „Najbardziej innowacyjny projekt międzykulturowy”: nagroda pieniężna w wysokości 5.000,‒ EUR
  • W kategorii Media: „Najlepsze działania medialne na rzecz porozumienia międzykulturowego”: nagroda pieniężna w wysokości 5.000,‒ EUR

Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń: 12 kwietnia 2017 drogą mailową na adres dialog@bmeia.gv.at.

W celu przesłania zgłoszenia do nagrody Intercultural Achievement Award oraz zapoznania się ze szczegółowymi informacjami prosimy kliknąć tutaj.