Inne przedstawicielstwa

Ambasada Republiki Austrii w Warszawie
ul. Gagarina 34
00-748 Warszawa
Tel. +48 22 841 00 81

E-mail: warschau-ob@bmeia.gv.at
https://www.bmeia.gv.at/pl/ambasada/warszawa.html


Konsulat Republiki Austrii we Wrocławiu
Okręg konsularny: województwo dolnośląskie i opolskie
ul. Skwierzyńska 21/10
53-521 Wrocław
Tel. +48 782 173 777

E-mail: sekretariat@konsulat-austrii-wroclaw.pl
http://konsulat-austrii-wroclaw.pl/


Konsulat Republiki Austrii w Bydgoszczy
Okręg konsularny: województwo kujawsko-pomorskie
Al. Mickiewicza 9/3
85-071 Bydgoszcz
Tel. +48 662 068 806

E-mail: bydgoszcz@konsulaustria.pl
http://www.konsulaustria.pl/


Konsulat Republiki Austrii w Gdańsku
Okręg konsularny: województwo pomorskie
ul. Stagiewna 5/2
80-750 Gdańsk
Tel. +48 58 769 36 36

E-mail: konsulat@kacprzak.com.pl
http://kacprzak.com.pl/


Konsulat Republiki Austrii w Katowicach
Okręg konsularny: województwo śląskie
ul. Żwirki i Wigury 14
43-190 Mikołów
Tel. +48 32 216 26 46

http://www.konsulataustria-katowice.pl/


Konsulat Republiki Austrii w Krakowie
Okręg konsularny: województwo małopolskie, podkarpackie i świętokrzyskie
ul. Armii Krajowej 19/III.p
30-150 Kraków
Tel. +48 12 410 56 41

E-mail: konsul.krakow@konsulataustrii.com
http://konsulataustrii.com/pl/


Konsulat Republiki Austrii w Łodzi
Okręg konsularny: województwo łódzkie
ul. Klaretyńska 9
91-117 Łódź
Tel. +48 42 652 72 12

E-mail: konadm@konadm.com.pl


Konsulat Republiki Austrii w Poznaniu
Okręg konsularny: województwo wielkopolskie
ul. Aleksandra Fredry 1/18
61-701 Poznań
Tel. +48 61 855 19 91

E-mail: konsul@konsulataustrii.pl
http://www.konsulataustrii.pl/