Renowacja dwóch kolejnych cmentarzy wojennych

Minęło już ponad 10 lat od rozpoczęcia współpracy z Austriackim Czarnym Krzyżem i lokalnymi samorządami w zakresie renowacji cmentarzy z okresu I wojny światowej. W sumie od 2006 r. odnowiono i ponownie otwarto 23 cmentarze znajdujące się na terenie województwa lubelskiego. Także w tym roku udało się odnowić kolejne z nich. Tym razem mowa o dwóch nekropoliach zlokalizowanych w miejscowości Kolonia Kamień w gminie Łaziska oraz w miejscowości Osowa w gminie Hańsk.

28 września 2017 roku odbyła się uroczystość poświęcenia cmentarza w  miejscowości Kolonia Kamień. Udział w otwarciu cmentarza wziął Konsul Honorowy Republiki Austrii w Lublinie Pan Piotr Majchrzak. Renowacja cmentarza była możliwa dzięki wsparciu finansowemu Austriackiego Czarnego Krzyża (ÖSK), którego przedstawiciele byli obecni na uroczystości w następującym składzie: płk Dieter Allesch (Prezes Oddziału ÖSK w Styrii), inż. Peter Sixl (kurator ÖSK), Pan Helfried Grandl (kurator ÖSK). Szczególne podziękowania za ogromne zaangażowanie przy odnowieniu nekropolii należy skierować w stronę Wójta Gminy Łaziska Pana Romana Radzikowskiego, a także Lasów Państwowych na czele z Dyrektorem RDLP w Lublinie Panem Jerzym Sądel za wsparcie finansowe przedsięwzięcia. Oprócz poświęcenia cmentarza i złożenia wieńców pod pomnikiem ważną część uroczystości stanowiło również wręczenie odznaczeń Austriackiego Czarnego Krzyża. Wśród odznaczonych znalazły się następujące osoby: Pan Roman Radzikowski – Wójt Gminy Łaziska, Pan Radosław Dolak – Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego oraz Inwestycji, Pan Jerzy Sądel – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, Pan Waldemar Kuśmierczyk – Nadleśniczy w Nadleśnictwie Kraśnik.

Z kolei w dniu 29 września 2017 roku ponownie poświęcony i otwarty został cmentarz wojenny w miejscowości Osowa. Oprócz przedstawicieli Austriackiego Czarnego Krzyża i Konsula Republiki Austrii Pana Piotra Majchrzaka wśród znamienitych gości znalazł się m.in. Wicewojewoda Lubelski Pan Robert Gmitruczuk. Szczególne podziękowania za zaangażowanie w przedsięwzięcie należą się Wójtowi Gminy Hańsk Panu Markowi Kopieniakowi. Ogromną rolę w renowacji cmentarza odegrała także grupa rekonstrukcyjna na czele z Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji we Włodawie podinsp. Tomaszem Patrą oraz Panem Andrzejem Czarnackim. Wśród osób odznaczonych podczas uroczystości przez przedstawicieli Austriackiego Czarnego Krzyża znaleźli się tym samym: Wójt Gminy Pan Marek Kopieniak, Pan podinsp. Tomasz Patra oraz Pan Andrzej Czarnacki.

Po południu tego samego dnia delegacja Austriackiego Czarnego Krzyża udała się do Zamościa, by spotkać się z przedstawicielami Zamojskiego Oddziału Towarzystwa Polsko-Austriackiego oraz przedstawicielami Światowego Związku Żołnierzy AK. Rozmowy dotyczyły możliwości przyszłej współpracy. Wizyta w Zamościu stała się także okazją do wręczenia odznaczenia Austriackiego Czarnego Krzyża Panu Józefowi Łabie, który od dłuższego czasu aktywnie działa na rzecz opieki nad cmentarzami wojennymi.