Prezes Fundacji Nowy Staw z wizytą w Konsulacie Austrii w Lublinie

W dniu 9 lutego 2017 r. gościem Konsula Honorowego Republiki Austrii w Lublinie był Pan Michał Wójcik, Prezes Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw.

Podczas spotkania rozmawiano o wspólnych inicjatywach w bieżącym roku. Ustalono, że współpraca będzie m.in. dotyczyć organizacji Dnia Służby Zagranicznej w Lublinie, udziału Konsulatu w cyklicznie organizowanym wydarzeniu „Dzień Europy“ oraz  realizacji wspólnych przedsięwzięć z prowadzonym przez Fundację Punktem Informacji Europejskiej Europe-Direct Lublin.