Wizyta przedstawicieli Zamojskiego Oddziału Towarzystwa Polsko-Austriackiego w Konsulacie Austrii

W dniu 20 marca 2017 r. Konsulat Republiki Austrii w Lublinie odwiedzili przedstawiciele Zamojskiego Oddziału Towarzystwa Polsko-Austriackiego: Prezes TPA Zamość Pan Roman Podświadek, Wiceprezes Pan Waldemar Kaźmierczak oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Janusz Usidus.

Oddział TPA w Zamościu został powołany w grudniu 2016 r.  ale już teraz może pochwalić się licznymi inicjatywami. Podczas spotkania przedstawiciele TPA mieli okazję opowiedzieć o samym oddziale liczącym obecnie ok. 20 członków, a także o dotychczasowych wydarzeniach i projektach. Jednym z planowanych do realizacji przedsięwzięć jest dokonanie inwentaryzacji pochówków i cmentarzy z okresu I wojny światowej na terenie południowo-wschodniej Lubelszczyzny w oparciu o badania własne, a następnie przedstawienie ich wyników w postaci publikacji. W związku z tym przedstawiciele TPA zwrócili się do Pana Konsula z prośbą o wsparcie formalne i merytoryczne w uzyskaniu dostępu do archiwów w Wiedniu i Budapeszcie w celu kontynuowania prowadzonych prac badawczych. W projekt zaangażowani merytorycznie będą pracownicy i władze Muzeum Zamojskiego na czele z jego dyrektorem Panem Andrzejem Urbańskim.

Podczas drugiej części spotkania Pan Konsul Piotr Majchrzak miał okazję opowiedzieć przedstawicielom TPA w Zamościu o przedsięwzięciach zrealizowanych  do tej pory przez Konsulat, a także o tych planowanych w bieżącym roku. Jednocześnie Pan Konsul poprosił  przedstawicieli TPA o zaangażowanie się w realizację wspomnianych projektów. Współpraca będzie obejmować m.in. udział w wydarzeniach TPA, w tym prelekcjach i wizytach, organizowanych na terenie szkół z Zamościa i powiatu zamojskiego. Planowane są także wspólne spotkania z Prezydentem Miasta Zamościa Panem Andrzejem Wnukiem i Starostą Powiatu Zamojskiego Panem Henrykiem Matejem. Ponadto Konsul Majchrzak zachęcił do wysyłania aplikacji przez uczniów z Zamościa i powiatu zamojskiego do programów, których oferty prezentowane są na bieżąco na stronie konsulatu.