Wizyta przedstawicieli Konsulatu w Kraju Związkowym Styria

W dniach od 1 do 6 marca 2017 Konsul Republiki Austrii w Lublinie Pan Piotr Majchrzak i przedstawiciel konsulatu Pan Rafał Dudek brali udział w podroży służbowej do Austrii. Wyjazd obejmował wiele etapów.

W dniu 2 marca br. uczestniczyli oni w uroczystym wprowadzeniu założyciela i prezesa firmy TCM International Pana Manfreda Kainza na urząd Konsula Honorowego RP w Styrii. Uroczystości miały miejsce na zamku w Stainz i zgromadziły licznych gości, wśród których ze strony polskiej znajdowali się  m.in. Ambasador RP w Wiedniu Pan Artur Lorkowski, Konsul Generalny RP w Wiedniu Pan dr Aleksander Korybut-Woroniecki, Kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Pan dr Czubek, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Pan Bogdan Romaniuk oraz przedstawiciele innych polskich instytucji mających swoje siedziby w Austrii tj. Dyrektor Polskiego Instytutu Kultury, Dyrektor Placówki PAN, Dyrektor Biura Polskiej Organizacji Turystycznej. Po stronie austriackiej w uroczystościach wzięli udział m.in. Premier Rządu Styrii Pan Hermann Schützenhöfer, Członek Rządu Styrii Pan dr Christian Buchmann oraz Przewodnicząca Parlamentu Styrii Pani dr Bettina Vollath. Obecni byli również przedstawiciele innych instytucji działających w Kraju Związkowym Styria.

Kolejnym punktem programu podczas podróży były rozmowy z nowo powołanym Konsulem RP oraz zarządem spółki TCM International GmbH. Tematem rozmów była współpraca między Konsulatem Honorowym RP w Styrii a Konsulatem Austrii w Lublinie oraz współpraca gospodarcza między polskimi i austriackimi przedsiębiorstwami. Podjęto konkretne ustalenia dotyczące wymiany praktykantów oraz współpracy konsularnej w ramach wspólnie organizowanych przedsięwzięć.

W dniu 3 marca br. odbyło się także spotkanie Pana Konsula Majchrzaka i Pana Rafała Dudka z Kierownikiem Referatu ds. Europy i Stosunków Międzynarodowych Kraju Związkowego Styria Panem Stefanem Börgerem. W ich trakcie potwierdzono ostatecznie ustalenia dotyczące współpracy zainicjowanej w październiku 2016 r. W jej ramach już w najbliższych miesiącach studenci z Polski będą mogli odbyć swoje praktyki zawodowe w styryjskim urzędzie, a studenci austriaccy przyjechać do Polski. O szczegółach będziemy informować Państwa już wkrótce.

Tego samego dnia miała miejsce także rozmowa z kuratorami styryjskiego oddziału Austriackiego Czarnego Krzyża, podczas której ustalono zakres prac obejmujących renowację cmentarzy z okresu I wojny światowej. W 2017 r. renowacji zostanie poddany cmentarz w Nasutowie w gminie Niemce, cmentarz w Piotrawinie-Kolonii w Gminie Łaziska oraz cmentarz w gminie Chodel. Ustalono również, że we współpracy z Austriackim Czarnym Krzyżem i Honorowym Konsulem Generalnym Austrii w Krakowie Panem Andrzejem Tombińskim zostaną przeprowadzone prace renowacyjne na terenie cmentarza wojennego nr 44 w Długiem w gminie Sękowa (woj. małopolskie). Ponadto w 2017 r. kontynuowana będzie współpraca w zakresie badań archiwalnych, naukowych i popularnonaukowych, które będą dotyczyły m.in. cmentarza w gminie Hańsk.

Na zaproszenie partnerów austriackich przedstawiciele Konsulatu Austrii mieli również okazję poznać uroki i walory rejonu narciarskiego Schladming-Dachstein, gdzie przez dwa dni kontynuowali prowadzone do tej pory rozmowy, ale już w nieformalnej atmosferze.