Wizyta przedstawicieli Austriackiego Forum Kultury w Lublinie

8 listopada 2023 roku Lublin miał zaszczyt gościć wybitnych przedstawicieli Austrii w dziedzinie kultury. Wśród nich znaleźli się Pani Gudrun Hardiman-Pollross Dyrektor Austriackiego Forum Kultury, Frederic Schulte kurator muzycznego tegoż forum oraz Piotr Majchrzak, sprawujący funkcję konsula honorowego Austrii,

Podczas swojej wizyty, austriaccy goście odwiedzili kilka istotnych dla Lublina instytucji kulturalnych. Ich wybór padł na Centrum Spotkania Kultur, Teatr Hansa Christiana Andersena, a także Ośrodek „Brama Grodzka-Teatr NN”. Ponadto, mieli okazję odwiedzić Centrum Kultury oraz doświadczyć działań Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „ROZDROŻA”.

Działacze kulturalni z Austrii spotkali się również z przedstawicielami lubelskiego Urzędu Miasta, konkretnie z osobami z Wydziału Kultury. W trakcie rozmów goście mieli możliwość zapoznania się z charakterem pracy realizowanej przez wyżej wymienione instytucje. Przy okazji, omówili także założenia programowe tych placówek, w szczególności zwracając uwagę na aspekty międzykulturowe, które są integralną częścią lubelskiej kultury.

Źródło: https://lublininfo.pl/2023/11/wizyta-austriackich-przedstawicieli-kultury-w-lublinie-piotr-majchrzak-gudrun-hardiman-pollross-i-frederic-schulte/