Wicewojewoda i Konsul Honorowy Austrii rozmawiali o współpracy

Wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk spotkał się z konsulem honorowym Austrii Piotrem Majchrzakiem w placówce Konsulatu w Lublinie, która funkcjonuje na terenie województwa lubelskiego od 2016 r.

Podczas wizyty rozmawiano na temat wzajemnej współpracy gospodarczej i naukowej Polski, a w szczególności Lubelszczyzny, z Republiką Austriacką. W naszym regionie działają austriackie przedsiębiorstwa, m.in. firmy ubezpieczeniowe, budowlane, zakłady produkujące soki, maszyny rolnicze i sprzęt elektroniczny. Również lubelscy przedsiębiorcy eksportują coraz więcej na zachód. Co więcej, nasz region jest znany w Austrii z produktów spożywczych, wyrobów chemicznych i maszyn, a wielu Polaków pracuje w tym kraju. Ze względu na sumienność i fachowość, są oni bardzo pozytywnie oceniani przez Austriaków.

Ważnym aspektem poruszonym podczas spotkania były cmentarze żołnierzy austriacko – węgierskich z czasów I Wojny Światowej, wśród których było wielu Polaków. W Polsce znajduje się ich około 200. Renowacja cmentarzy wojennych z okresu I Wojny Światowej na Lubelszczyźnie to efekt współpracy lokalnych gmin i Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z przedstawicielami Austriackiego Czarnego Krzyża, do której aktywnie włączył się również konsul honorowy Austrii, Piotr Majchrzak. Dzięki wspólnej pracy możliwe było odnowienie i poświęcenie m.in. cmentarza w Kamieniu Kolonii czy Osowie.

**
Austriacki Czarny Krzyż jest organizacją, która powstała jeszcze w 1919 r., tuż po zakończeniu I wojny światowej. Ma ona swoją siedzibę w Wiedniu. Jej członkowie zajmują się utrzymaniem i upamiętnieniem cmentarzy poległych żołnierzy austro-węgierskich. Wśród nich było wielu Polaków. Fundusze na działalność pochodzą przede wszystkim z darowizn.

Źródło: https://www.lublin.uw.gov.pl/aktualnosci/wicewojewoda-i-konsul-honorowy-austrii-rozmawiali-o-wsp%C3%B3%C5%82pracy