VI Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej

W dniach 25–26 września 2017 r. po raz szósty w Lublinie odbył się Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej (KIEW). Wydarzenie stanowi platformę dialogu i wymiany doświadczeń środowisk nauki, kultury, edukacji, władz samorządowych i państwowych, twórców i decydentów z tej części kontynentu.

Na zaproszenie Urzędu Miasta Lublin Konsulat Republiki Austrii w Lublinie wraz z Lubelskim Parkiem Naukowo-Technologicznym został oficjalnym partnerem panelu dyskusyjnego „Przyszłość inteligentnych miast” w ramach linii programowej „Innowacje i Biznes”. Dyskusję poprowadził Prezes LPNT Pan Tomasz Małecki. Na zaproszenie Konsulatu Austrii w Lublinie oraz Urzędu Miasta Lublin w dyskusji panelowej wziął udział Radca Handlowy Ambasady Austrii w Polsce dr inż. Karl Schmidt, który przedstawił w głównej mierze doświadczenia i dobre praktyki takich miast jak Wiedeń i Graz. Wśród pozostałych uczestników dyskusji znaleźli się: Pan Sebastian Grabowski – Dyrektor Centrum Badawczo-Rozwojowego Orange Labs Polska S.A., Pan Michał Pukacz – Koordynator Polskiego Klastra Badań i Rozwoju Internetu Rzeczy, Pan Bartek Dominiak – Smart City blogger, Pan Robert Żyśko – Kierownik Referatu ds. Strategii i Analiz Społeczno-Gospodarczych Urzędu Miasta Lublin.

Ponadto, korzystając z gościnności Lubelskiego Centrum Konferencyjnego, Konsulat Austrii w Lublinie zorganizował w ramach KIEW spotkanie inaugurujące Austrian Business Circle przeznaczone dla przedstawicieli austriackich przedsiębiorstw działających na terytorium województwa lubelskiego. Gośćmi specjalnymi byli Radca Handlowy Ambasady Austrii dr inż. Karl Schmidt oraz Wicemarszałek WL dr Krzysztof Grabczuk. Ze strony Konsulatu Austrii uczestnikami byli: Konsul Honorowy Piotr Majchrzak oraz Pan Rafał Dudek. Pozostali uczestnicy to: Członkowie Zarządu Austria Juice Poland Sp. z.o.o. Pan Helmut Stöger oraz Pani Agnieszka Napadziuk-Mikulska, a także Dyrektor Oddziału Północ/Wschód Strabag Sp. z.o.o. Pani Monika Gołębiewska. Przybyłych przywitał Wicemarszałek WL dr Krzysztof Grabczuk oraz Dyrektor Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów UM Lublin dr Mariusz Sagan. Obecny był również Dyrektor Wydziału Projektów Nieinwestycyjnych UM Lublin Pan Krzysztof Łątka. Spotkanie stanowiło bezpośrednie nawiązanie do wizyty Ambasadora Republiki Austrii w Polsce J.E. dra Thomasa M. Buchsbauma w Lublinie w dniu 7 czerwca 2017 r., podczas której narodziła się idea cyklicznych spotkań w kręgu przedstawicieli austriackiego biznesu na Lubelszczyźnie.