Symulacja obrad Parlamentu Europejskiego 2020 już za nami

Wyjątkowa sytuacja związana z pandemią sprawiła, iż tegoroczna Symulacja Obrad Parlamentu Europejskiego została przeniesiona do rzeczywistości wirtualnej. Nie oznacza to, że była mniej emocjonująca niż te, które miały miejsce w ostatnich latach w lubelskim Ratuszu.

Wydarzenie odbyło się w dniu 03.11.2020 r. Jego celem było rozpowszechnienie wiedzy na temat struktur i funkcjonowania Parlamentu Europejskiego, a także zaznajomienie studentów z praktycznymi umiejętnościami prowadzenia dyskusji, retoryki oraz argumentacji. Tegoroczną symulację  postanowiliśmy zadedykować zmarłemu w zeszłym roku prof. Zbigniewowi Zaleskiemu, który był twórcą i pomysłodawcą  wydarzenia. Pan profesor, wieloletni wykładowca Katolickiego Uniwersytetu  Lubelskiego Jana Pawła II, w latach 2004-2009 oraz w 2013-2014, był także Posłem do Parlamentu Europejskiego.

               W tegorocznej Symulacji udział wzięli studenci lubelskich uczelni: przedstawiciele niedawno powstałego Koła Naukowego Stosunków Międzynarodowych z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz studenci z Naukowego Studenckiego Koła Samorządowców Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Za wsparcie merytoryczne pierwszej z grup odpowiadała Pani dr hab. Beata Piskorska, prof. KUL, która jest także ekspertką sieci Team Europe. Pani dr Justyna Wasil z kolei pracowała i motywowała studentów z UMCS.

Młodzi „Posłowie do Parlamentu Europejskiego” dyskutowali nad dwoma następującymi zagadnieniami:

– Czy działania Unii Europejskiej podejmowane w związku z Covid-19 na rzecz państw członkowskich Unii Europejskiej są wystarczające?

– Czy sankcje nałożone na przez Parlament Europejski na Białoruś, w związku
z nieprawidłowościami przy wyborach prezydenckich, są zbyt łagodne?

Jury w składzie: dr Magdalena Lesińska-Staszczuk z Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS, dr Andrzej Szabaciuk z Wydziału Nauk Społecznych na KUL Jana Pawła II oraz Grzegorz Chrobak – Członek Zarządu Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw, stanęło przed niełatwym zadaniem. Po długich obradach wyłoniono zwycięzców, którymi zostali studenci z Naukowego Studenckiego Koła Samorządowców Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Ponadto Jury przyznało nagrodę indywidualną studentowi Michałowi Wójcikowi, reprezentantowi Koła Naukowego Stosunków Międzynarodowych z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Nagrody dla zwycięskiej drużyny oraz osoby wyróżnionej ufundował Piotr Majchrzak, Honorowy Konsul Republiki Austrii w Lublinie.

Organizatorami tegorocznej Symulacji Obrad Parlamentu Europejskiego byli: Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Lublin, działający przy Europejskim Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw oraz Piotr Majchrzak, Honorowy Konsul Republiki Austrii w Lublinie.