Święto Narodowe Austrii 2020

Z powodu pandemii COVID-19 nie mogło się odbyć tradycyjne przyjęcie z okazji święta narodowego Austrii w dniu 26 października 2020 r., a obchody przeniesione zostały do mediów elektronicznych. W przemówieniu, udostępnionym w formie video, ambasador Werner Almhofer docenił różnorodność bilateralnych politycznych kontaktów i wzorcowy rozwój współpracy w dziedzinie gospodarki, turystyki, sportu i kultury przed wybuchem pandemii oraz wyraził nadzieję na rychłe przywrócenie dotychczasowych intensywnych kontaktów. Ambasador wspomniał o stuleciu konstytucji austriackiej, 75. rocznicy zakończenia II wojny światowej i początku 2. Republiki, 65. rocznicy uzyskania niepodległości w 1955 r. i 25. rocznicy członkostwa w UE oraz o przezwyciężeniu skutków obu wojen w projekcie pokojowym europejskiej integracji, dla której poparcie od momentu głosowania w sprawie brexitu w 2016 r. w Austrii pozostaje na stabilnie wysokim poziomie ok. 70%.

 

Źródło: https://www.bmeia.gv.at/pl/ambasada-austrii-warszawa/aktualnosci/detail/article/swieto-narodowe-austrii-2020/