Spotkanie ze Społecznym Opiekunem Zabytków Miasta Kraśnik

W dniu 16 lipca br. w Konsulacie Republiki Austrii w Lublinie gościli Pan dr Dominik Szulc – Społeczny Opiekun Zabytków Miasta Kraśnik oraz Pan Andrzej Mazurek, przedstawiciel mniejszości narodowej Kozaków w Polsce.  Tematem ponad godzinnej rozmowy była ochrona miejsc spoczynku żołnierzy Wielkiej Wojny, szczególnie żołnierzy austro-węgierskich (w tym tych narodowości polskiej) w Kraśniku i okolicach. Narodziła się idea współpracy, która miejmy nadzieję przyniesie owoce w przyszłości.

Tymczasem dzięki m.in. inicjatywie Pana Pawła Dąbrowskiego – Burmistrza Urzędowa, już prawdopodobnie jesienią br., odbędzie się uroczyste otwarcie cmentarza wojennego w Bęczynie. Jednocześnie podjęty zostanie projekt odnowy kolejnego cmentarza austro-węgierskiego w powiecie kraśnickim.

Obecnie w Kraśniku zlokalizowany jest jeden czynny cmentarz wojenny z lat 1914-1918 – przy ul. Lipowej. W przeszłości było ich więcej. Oprócz wspomnianego oraz kolejnego dużego i kwatery na cmentarzu parafialnym były jeszcze pochówki pojedyncze, np. żołnierzy austro-węgierskich dokonane w 1915 r. na tzw. nowym cmentarzu żydowskim przy ul. Szewskiej.

Źródło: dr Dominik Szulc – Społeczny Opiekun Zabytków Miasta Kraśnik