Spotkanie z Panią prof. Iwoną Niewiadomską

W dniu 18 stycznia 2017 r. Konsul Honorowy Austrii w Lublinie Pan Piotr Majchrzak spotkał się z Panią  prof. Iwoną Niewiadomską, Prorektor ds. Kształcenia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W trakcie spotkania rozmawiano o możliwościach szerokiej  współpracy Konsulatu z KUL. Przedmiotowa współpraca miałaby dotyczyć m.in. organizacji staży dla studentów w Konsulacie Austrii w Lublinie lub w austriackich firmach oraz staży dla pracowników naukowych KUL.

Kolejnym tematem rozmów było włączenie się Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w plany utworzenia Biblioteki Austriackiej na terenie Lublina przy udziale innych uniwersytetów i partnerów. Rozmowy przebiegły bardzo pomyślnie i będą kontynuowane w najbliższej przyszłości.