Spotkanie z Panem prof. Gizickim

21 listopada 2016 r. Konsul Honorowy Austrii w Lubinie  Pan Piotr Majchrzak spotkał się
z prof. Wojciechem Gizickim, politologiem z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego JP II. Spotkanie dotyczyło współpracy Konsulatu Austrii z KUL w ramach programu współfinansowanego realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Przedmiotowa współpraca ma obejmować organizację płatnych praktyk i staży dla starannie wybranych kandydatów, którzy spełnią wszystkie przewidziane kryteria. W związku z tym studenci KUL będą mieli możliwość odbycia praktyk lub staży w firmach i instytucjach znajdujących się na terytorium Austrii lub mających swoje oddziały w Polsce. Drugim tematem rozmów było włączenie się Konsulatu Austrii w działania podejmowane w ramach projektu zatytułowanego „Debaty Dyplomatyczne”, który jest realizowany na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim m.in. pod patronatem Pana Ambasadora Andrzeja Jaroszyńskiego. Za pośrednictwem Konsula do udziału w projekcie został zaproszony Ambasador Austrii w Warszawie JE dr Thomas Buchsbaum.