Sekretarz Stanu ds. Młodzieży w Urzędzie Kanclerskim Claudia Plakolm w Lublinie

W dniu 7 lutego 2023 r. z oficjalną wizytą w Lublinie gościła delegacja Urzędu Kanclerskiego oraz Ambasady Austrii na czele z panią Claudią Plakolm – Sekretarz Stanu ds. Młodzieży w Urzędzie Kanclerskim i panią Michaelą Pacher – Zastępczynią Ambasadora Austrii. Wizyta była skupiona na działaniach Lublina jako Europejskiej Stolicy Młodzieży.

Uczestnicy delegacji spotkali się z Wiceprezydent Lublina Panią Beatą Stepaniuk – Kuśmierzak. Odwiedzili także przestrzeń młodzieżową „Hej!” oraz „Spilno” – miejsce integracji społeczności polskiej i ukraińskiej. W programie przewidziano również spotkanie z przedstawicielami Młodzieżowej Rady Miasta oraz wizytę w Centrum Pomocy Dzieciom fundacji „Sempre a Frente”. Delegacja spotkała się również z władzami Województwa Lubelskiego.

Źródło: https://lublin.eu/lublin/wspolpraca-miedzynarodowa/biezace-wydarzenia-miedzynarodowe/delegacja-austriacka-z-wizyta-w-lublinie,2033,1198,1.html