Przekazanie windy dla osób niepełnosprawnych ruchowo

W dniu 11 października 2017 r. w Konsulacie Austrii w Lublinie odbyło się uroczyste przekazanie windy samochodowej dla osób niepełnosprawnych ruchowo Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Poniatowej. Jest to wspólna inicjatywa Konsula Honorowego Rzeczypospolitej Polskiej w Graz Pana Manfreda Kainz oraz Konsula Honorowego Austrii w Lublinie Pana Piotra Majchrzaka.

Winda została przekazana w darze przez Konsula Manfreda Kainz. Z kolei koszty montażu, dokumentacji technicznej i homologacji pokrył Konsul Piotr Majchrzak. Stowarzyszenie zostało wybrane dzięki bliskiej i doskonałej współpracy z Lubelskim Urzędem Wojewódzkim. Szczególne podziękowania należy skierować w stronę Wicewojewody Lubelskiego Pana Roberta Gmitruczuka za jego osobiste zaangażowanie w projekt oraz w stronę Zastępcy Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie Pana Mariusza Kidaj.

Zamontowana platforma przyczyni się do znacznej poprawy codziennego funkcjonowania osób niepełnosprawnych ruchowo i ułatwi transport na zajęcia rehabilitacyjne.