Akty stanu cywilnego

Z dniem 1.11.2014 w Austrii wprowadzono elektroniczny rejestr stanu cywilnego i obywatelstwa (ZPR/ZSR) według przepisów nowej Ustawy o stanie cywilnym (PstG 2013).

Ambasada Austrii w Warszawie jest obecnie uprawniona (§ 53 ust. 3 i 4 ustawy PStG) do wystawiania aktów stanu cywilnego na podstawie tego rejestru (metryki urodzenia, akty małżeństwa, akty zgonu, akty zawarcia związku partnerskiego). Ponieważ całkowite przestawienie na nowy rejestr wymaga trochę czasu, należy się obecnie liczyć z nieco wydłużonym okresem opracowywania sprawy.

Nowością w ustawie o aktach stanu cywilnego z 2013 r. jest obowiązek zgłaszania – przetwarzanych zgodnie z w/w ustawą – zmian danych osobowych za granicą (zmiana nazwiska, zawarcie związku małżeńskiego, rozwód). Ustawa nie przewiduje jednak żadnego konkretnego terminu, do kiedy ten obowiązek powinien być dopełniony.

Zgłoszenie urodzenia dziecka nie podlega temu obowiązkowi. Ponadto każdy ma prawo do informacji o własnych danych zgromadzonych w centralnym rejestrze stanu cywilnego.

Formularze:

Wniosek o wystawienie aktu stanu cywilnego

Wniosek o udzielenie informacji z rejestru ZPR